Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Celé Česko čte dětem

 

S radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola se zapojila do celostátní kampaně

"Celé Česko čte dětem"

 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury.

 

Každý den proto budeme v naší mateřské škole dětem před spaním číst knížky a podporovat tím u dětí lásku ke knihám. Všechny přečtené knížky budou napsány na vstupních dveřích jednotlivých tříd.

 

Pravidelné čtení dítěti:
 uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 podporuje psychický rozvoj dítěte;
 posiluje jeho sebevědomí;
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 formuje čtecí a písemné návyky;
 učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 rozvíjí představivost;
 zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 trénuje paměť;
 přináší všeobecné znalosti;
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 rozvíjí smysl pro humor;
 je výbornou zábavou;
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 je prevencí patologických jevů;
 formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 

Více informací nalezenete na webových stránkách: http://www.celeceskoctedetem.cz/

či na facebooku https://www.facebook.com/celeceskoctedetem?ref=ts

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media