Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Aktuality:

Spolupráce s Muzeem Říčany

Od října zahájíme spolupráci s Muzeem Říčany v projektu TVOŘIVÁ HRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Do projektu se zapojí třída Kytičky a Žluťásci.V projektu Tvořivá hra se u dětí rozvíjí schopnost tvořivého myšlení a tvořivých činností. V rámci projektu Tvořivá hra za námi bude jezdit lektorka z muzea, která nám bude ukazovat, jak můžeme tvořivě pracovat s dětma a přitom využívat přírodní materiály a opravdové nástroje. Tvořivá hra je zcela nová metoda,rozpracovaná právě v muzeu Říčany a kterou si nyní budeme, společně s dětmi, osvojovat a nadále rozvíjet v naší mateřské školce.

Při tvořivé hře je největší část aktivity na dítěti. Zvolí si , co chce vyrábět, jaký materiál a pomůcky použije, vymýšlí konstrukční řešení a rozhoduje o tom, jak s výrobkem naloží. Děti si tak rozvíjí nejen jemnou motoriku, ale i konstrukční myšlení, tvořivost, schopnost spolupracovat, učí se od sebe navzájem, vypořádávají se s problémy.

V tvořívé hře neexistuje jenom jedmo řešení a jedna cesta k úspěchu. Společně s dětmi se těšíme na chvíle strávené zábavnou tvořivou hrou. 

Uvítáme, když při vašich společných procházkách s dětmi najdete různé klacíky, dřívka, mech a jiné přírodniny a přinesete nám je do školky, abychom měli dostatek materiálu pro tvoření.

 


<< Zpět na aktuality

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media