Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Aktuality:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
      
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ

Mateřská škola zastoupená ředitelkou jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 a ust.§ 165 odst.2 v přímé souvislosti s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2018/2019 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodla o přijetí uchazečů s tímto registračním číslem k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Jažlovická 2119.

Přijaté děti


  1          3          7          9          10          12          13          14          22          25          26          31          36          38

39          40          46          49          50          53          54          55          56          58          60          61          70 

71          72          74          78          79                    

 

Žádáme rodiče, aby se osobně dostavili do ředitelny školy převzít si písemnou formu ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ  NEBO PŘIJETÍ  dítěte do mateřské školy

 v pondělí 4.6.2018 od 8:00 do 14:30 hod. nebo v úterý 5.6.2018 od 13:00 do 17:00 hod. (po domluvě je možný i jiný termín).

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve středu 13.6.2018 od 16:00 hodin v Mateřské škole Jažlovická – 4. třída Žluťásci.
Prosíme, přijďte bez dětí.
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 31.5.2018 na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy. Dále bylo také zveřejněno dne 31.5.2018 na webových stránkách www.msjazlovicka.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Mateřské školy, Praha 4, Jažlovická 2119 a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

V Praze dne 31.5.2018
Eva Zábrodská     
ředitelka mateřské školy


<< Zpět na aktuality

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media