Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Zájmové aktivity

 

Všechny zájmové aktivity budou zahájeny v říjnu 2018. Zápis do kroužků bude probíhat v druhé polovině září.

 

Angličtina Wattsenglish

Kurzy jsou speciálně připraveny pro větší skupiny dětí ve věku 3–6 let, které se navzájem znají a jsou na sebe zvyklé, neboť spolu tráví každý den ve školce. Metodicky vyškolený rodilý mluvčí za nimi přichází přímo do jejich oddělení, přítomná je i jejich paní učitelka, která pomáhá s organizací, udržením pořádku a zajišťuje kontinuitu s

běžným programem ve školce. Děti tak nejsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí. Lektoři s dětmi pracují maximálně efektivní metodou Wattsenglish, založenou na osvojování si jazyka přirozenou cestou – formou řízených her a zábavy. Navozují atmosféru, na jakou jsou děti zvyklé, společně si hrají, opakují říkanky, zpívají… 

Aktivitu vede jazyková škola FAN.

 

Keramika - pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, soustředěnost a estetické vnímání dětí. 

Aktivitu vede agentura Kroužky.

 

Atletika pro děti - vhodné pro sportovně založené děti.

Hlavním úkolem projektu "Atletika do škol" je vytvoření pozitivního vztahu dětí k pravidelnému sportování. Osvědčenými metodami a kvalitní koncepcí posouváme děti od spontánního pohybu pomalu ke sportu a sportovní přípravě.

 Děti zkouší aktivity, při kterých musí být pozorní, soustředit se, musí vnímat okolí a chápat základní souvislosti. Tyto schopnosti se pak úspěšně přenášejí i do ostatních "nesportovních" aktivit. Pro děti tohoto věku je typičtější hravost než soutěživost, obsah trénínků je proto vytvářen v tomto duchu.

Je určen pro děti předškolní děti. 

Aktivitu vedou paní učitelky Zdeňka Vitovská a Simona Goldmannová

Co děti potřebují: pohodlné sportovní oblečení a pevné sportovní boty se světlou neklouzavou podrážkou.

Cena: Tento kroužek je zdarma, je financován MČ Praha 11

 

Tanečky 

Aktivitu vede agentura Kroužky a je určena pro děti, které mají rády rytmická cvičení.

Pro děti od 4 do 7 let. 

 

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media