Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

KuliFerda

 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu "KuliFerda a jeho svět" a z toho důvodu se zde natáčelo video "Práce s KuliFerdou" pro nakladatelství Raabe: https://www.youtube.com/watch?v=3fVwhF89HZE

 

• pomáhá objevovat svět
• hravou formou připravuje na školu
• zastřešuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV s důrazem na specifické dovednosti a připravenost budoucího školáka
• nabízí možnost sledovat jak individuální pokroky dítěte, tak vývoj celé třídy v jednotlivých oblastech
• obsahuje vyjímatelné pracovní listy pro aktivity na doma
• podporuje jak individuální, tak společnou práci dětí
• nabízí možnost propojení s TVP
• rozdává dárky a odměňuje výherce celoroční hry

 

 

Sada pracovních sešitů KuliFerda pro MŠ

KuliFerda představuje řadu šesti pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což pedagogům umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Vedle často procvičovaných oblastí, jako je grafomotorika, všeobecné znalosti či předmatematické dovednosti, nezapomíná na rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), na logické myšlení ani na sociální a emoční zralost. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a odbornými ilustracemi, které vznikají pod záštitou doc. Barbary Šalamounové, M.A., vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech zvyšuje. Paní učitelky spolu s předplatným získají ke každému číslu KuliFerdy metodickou kartu, která obsahuje jednak metodické pokyny pro práci s jednotlivými pracovními listy, tak rozšiřující náměty, nápady a doprovodné aktivity pro práci s dětmi; evaluační záznamový arch, pomocí kterého mohou sledovat jak individuální pokrok dětí, tak vývoj celé třídy; a materiály pro hromadný projekt, kterého se může zúčastnit celá třída, a dokonce vyhrát zajímavé ceny v celoroční KuliFerdově hře.

 

 

Více informací na: http://kuliferda.raabe.cz/

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media