Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Logopedická prevence


Podpora logopedické prevence v Mateřské škole Jažlovická

 

„POVÍDÁME SI S HROŠÍKEM LOGOPEDÍKEM ‘‘

Hrošík je náš kamarád,
bude s námi povídat.
Logopedík jméno má,
jazýček nám rozhýbá.


Na podzim loňského roku 2015 vyhlásilo MŠMT ČR rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“.

Stali jsme se úspěšnými žadateli a náš program „POVÍDÁME SI S HROŠÍKEM LOGOPEDÍKEM ‘‘ byl vybrán k realizaci v naší školce.
Škola získala ze státního rozpočtu 50 tisíc korun na vybavení logopedického kabinetu moderními logopedickými pomůckami. Zakoupili jsme logopedická zrcadla, pomůcku Klokanův kufr – pomůcka pro podrobnou diagnostiku dětí, různé výukové materiály pro vyvozování a procvičování  hlásek a další pomůcky pro rozvoj řeči a myšlení dětí.
Část financí byla využita na zaplacení kurzu logopedické prevence pro dvě učitelky, které získaly osvědčení ve vzdělávacím programu NIDV Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství.
Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Vytváříme podnětné pracovní prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikativních dovedností důležitých pro jejich další rozvoj a učení.

Cílem našeho projektu „ POVÍDÁME SI S HROŠÍKEM LOGOPEDÍKEM ‘‘ je pomoc při rozvíjení řečových a jazykových schopností a komunikativních dovedností dětí.
Logopedická prevence je důležitá pro další rozvoj a učení každého jedince a proto je v naší MŠ součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Řečové schopnosti, jako artikulační obratnost, fonematické slyšení, slovní zásoba, vyjadřování jsou zaměřeny na různé oblasti, které řeč ovlivňují, např. zrakové a sluchové vnímání, pohyb a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje.
Motivační logopedický maňásek hrošík Logopedík bude každodenně využíván v individuálních, skupinových i frontálních činnostech.

V každé z našich čtyř tříd je jedna učitelka, která získala na základě dlouhodobějšího proškolení v kurzu logopedické prevence osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent. Učitelky – logopedické asistentky si předávají vzájemně zkušenosti, poznatky získané z praxe a dalšího samostudia, spolupracují s rodiči, předávají jim informace o dětech z logopedické prevence, případně doporučují spolupráci s odborným klinickým logopedem, v jehož kompetenci je i náprava řeči a zajišťují další potřebné logopedické pomůcky.

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media