Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Kytičky

 

Třídní učitelky:

Eva Zábrodská, Eva Vlasáková,

Petra Součková

 

 

TŘÍDNÍ VŽDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Náš třídní vzdělávací program

 

MOJE MĚSTO PRAHA

V letošním školním roce se děti z třídy Kytiček seznámí přiměřenou formou a přiměřeně věku s městem, ve kterém žijí, s Prahou. Budeme poznávat  historii Prahy, pověsti pražské i pověsti české,navštívíme  pražské  památky a poznáme  život lidí v Praze v minulosti i současnosti.

Každý měsíc se vydáme poznávat jednu z pražských památek. Pomocí Kouzelných pověstí pražských nebo Obrázkových Starých pověstí českých se děti přenesou do světa našich předků. V pověstech se děti seznámí také s pražskými strašidly, pohádkovými skřítky, vodníkem, ale zároveň, se do povídání  promítnou hlavní znaky daného ročního období, svátky, tradice apod. Základním pilířem k cestě za poznáním budou tedy pověsti. Práce s knihou bude zahrnovat vyprávění, četbu, výtvarné zpracování pověstí, ale i následnou spolupráci s rodiči při společných rodinných výletech po místech, které děti poznají v mateřské škole a rády své znalosti předají celé rodině.
Každý měsíc vyjedou děti se svými učitelkami na návštěvu památky, s kterou se právě seznamují, a jejich zážitky se uplatní v zážitkovém a kooperativním učení. Děti si budou vytvářet mapu Prahy s jednotlivými památkami, v průběhu školního roku si také své prožitky a místa, která navštívily, výtvarně zaznamenají do deníčků.

TVP Moje město Praha je rozdělen do deseti integrovaných bloků, vychází z ŠVP „Tajemství barevných balonků“. Celým školním rokem bude děti provázet po pražských památkách Pipi Dlouhá punčocha, která bude ústřední postavou celoročního projektu v Městské knihovně Opatov. 

ZÁŘÍ – VLTAVA, KARLŮV MOST

Motivační pověst –   O Perunově tajemství, O založení Prahy


Výlet k Vltavě, na Karlův most

• Jak jsme prožili prázdniny, seznámení s kamarády
• Vltava – poznáváme různé podoby vody,
• Moře a život v něm
• Voda jako nositelka života
• Koloběh vody v přírodě

Začátkem měsíce září se děti vzájemně seznámí a budou si vyprávět o tom jak strávily prázdniny. Budeme společně poznávat u jaké vody si hrály a trávily prázdninové chvilky. Zda u potoka, řeky, rybníka nebo moře.Jaké živočichy ve vodě viděly a co všechno ve vodě našly. Uvědomíme si společně, jak je voda důležitá pro život. V závěru měsíce se pojedeme podívat k Vltavě, abychom poznali řeku protékající Prahou.

V ÚTERÝ 11.9. POJEDEME NA VÝLET DO PRAHY

Dětem dejte batoh s pitím, svačit budemem ve školce a vrátíme se na oběd!

 

 

 

 Pavučina přátelství                                                                                          VLTAVA - B. SMETANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Prahy - Vltava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavíme narozeniny

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE TŘÍDA

 

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media