Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Kytičky

 

Třídní učitelky:

Eva Zábrodská, Eva Vlasáková,

Petra Součková

 

 

TŘÍDNÍ VŽDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Veselý indiánský rok

 

 

Motto: „Indiánská péra máme, s nimi všechno překonáme“

Hlavním cílem projektu je seznámení dětí se způsobem života Indiánů, rozvoj jazykových schopností, komunikačních dovedností, tvořivosti a fantazie, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, rozvoj smyslového vnímání a zejména utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. Dětem je potřeba co nejvíce číst, vyprávět a povídat si s nimi o všem, co děti baví, co zaujme jejich pozornost a co chtějí vědět a právě na tyto činnosti se v projektu nejvíce zaměříme.

Do činností budou zařazeny dramatické hry a výtvarné hrátky s indiánskou tématikou, četba a vyprávění indiánských pohádek a příběhů. Snahou celého projektu je, aby se děti dokázaly vcítit do role malých indiánů, chovat se k sobě tak, aby se všichni ve svém kmeni – třídě cítili bezpečně a příjemně.

Součástí tohoto projektu budou také pravidelná vyprávění pohádek indiánskou šamankou, motivované knihou Evy Štanclové „ Veselý rok s pohádkami“. Tato vyprávění povedou děti k upevňování dosavadních získaných znalostí, k rozvíjení školních kompetencí a hlavně k posilování sebevědomí a samostatnosti. V úkolech, které budou malí indiáni během indiánského roku plnit, jsou zahrnuty všechny oblasti předškolního vzdělávání.

Na začátku září se děti seznámí s celoročním projektem. K indiánské tématice se budeme pravidelně opakovaně vracet, bude se prolínat všemi činnostmi dětí. Každé dítě si na začátku projektu vymyslí za pomoci šamanek, své indiánské jméno, které bude při činnostech s indiánskou tématikou používat. Společně se děti naučí indiánský pozdrav

„HEJA – HEJA – HATÁTITLÁ, INDIÁNSKÝ DEN VÁS VÍTÁ!

VATA – TAKA – VATA- HEJ, INDIÁNY PŘIVOLEJ!“

Vytvoří si také totem svého kmene, lapače snů, indiánskou čelenku, do které si postupně, za splněná témata budou přidávat barevná pírka, naučí se rozeznávat symboly indiánského písma a každý malý indián bude mít vlastní deník.

Projekt Veselý indiánský rok je rozdělen do čtyř témat, z nich každé má několik podtémat, rozdělených a nazvaných podle měsíců v roce.

 

 

TAJEMSTVÍ RŮŽOVÉHO BALONKU

 

KVĚTEN - ČERVEN

Měsíc zuřících vod

Měsíc indiánského léta

 

Vyprávění indiánské šamanky

Kočka a koťátko, Líné šnečí závody

Svátek maminek

Indiáni poznávají zvířata z celého světa

Svátek všech dětí

Voda je vzácný dar

Růžový balonek zahájíme svátkem maminek, pro které budeme vyrábět dárečky, naučíme se písničku i básničku, abychom maminkám udělali radost.

Dalším zajímavým tématem budou zvířata z celého světa, kdy se budeme se zvířaty seznamovat, naučíme se písničku a básničku. Také nás čekají "Krokodýlí závody", "Opičí dráha" a téma ukončíme výletem do ZOO. Také se zmíníme o Africe, povíme si jak to v Africe vypadá, co je to poušť, oáza, savana, jaká zvířátka na tomto kontinentě žijí a mnoho dalších zajímavých věcí. Také si budeme povídat o tom jak žijí děti z jiných zemí. Potom si budeme povídat o vodě, o koloběhu, kde ji můžeme najít a zkusíme si pár pokusů. Posledním tématem budou dopravní prostředky a závěrečné dny se budeme těšit na prázdniny!

28.5. v pondělí pojedeme do ZOO

7.6. ve čtvrtek pojedeme do Keramiky Maříž, děti si zde ozdobí hrneček dle vlastní fantazie

13. 6. ve středu pojedeme na "Letiště Václava Havla"

20. 6. ve středu se rozloučíme s našimi předškoláky, kteří se v září chystají do školy

21.6. pojedeme na Indiánský výlet do Senohrab

 

 

Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senohraby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letiště Václava Havla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTĚZSTVÍ V MATEŘINA CUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ ZELENÉHO BALONKU

 

BŘEZEN - DUBEN

 

Měsíc indiánské školy

Měsíc zručného pírka

 

Vyprávění indiánské šamanky

Proč ovečky nosí zvonečky, O mlsném drozdovi

Předjaří

Velikonoce

Domácí zvířata

Čarodějnice

Tak už jsem se dočkali a po dlouhých zimních měsících začneme přivolávat jaro. Výtvarně si ztvárníme sluníčko, naučíme  se jarní básničky, říkadla i písničky. Povíme si jaké znaky má jaro, jak se oblékáme, zopakujeme si jarní kytičky, dozvíme se co na jaře dělají zvířátka a mnoho dalších zajímavých věcí. 

Dalším tématem jsou "Velikonoce", budeme si povídat o zvycích a tradicích, naučíme se velikonoční koledu, vyrobíme si přání, kouhoutka z roličky a zasejme si osení.

Také si připomeneme kdo patří do zvířecích rodinek, jaký pro nás mají zvířata užitek. Tématem nás bude provázet knížka "O pejskovi a kočičce" od Josefa Čapka. A navštívíme statek, abycho siprohlédli zvířátka zblízka.

Zelený balonek zakončíme "Čarodějnicemi" zazpíváme si píseň, naučíme se zaklínadlo a vytvoříme si čarodějnickou sovu.

 

 

NÁVŠTĚVA POLICISTY VE ŠKOLCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYCHÁZKA NA STATEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAVÁNÍ NÁS BAVÍ 2. pololetí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ DÍLNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ MODRÉHO BALONKU

 

LEDEN - ÚNOR

 

Měsíc chladného ledu

Měsíc malého stopaře

 

Vyprávění indiánské šamanky

Jak se Vítek učil měsíce, Jak si sněhuláci hráli

Lidské tělo

Olympiáda

Zvířátka v zimě

Karneval

Vesmír

 

Měsí leden zahájíme povídáním si o třech králích, naučíme se písničku "My tři králové" a pak si budeme povídat o knížkách. Dozvíme se jaký je rozdíl mezi poezií, prózou, bajkou, kdo je to ilustrátor a kdo spisovatel. S Vítkem se naučíme měsíce a roční období, k tomu nám pomůže pohádka "O dvanácti měsíčkách". Pak se vrátíme k Indiánům, začneme vyrábět indiánská trička, uděláme si totem a naučíme se indiánskou ukolébavku.

Dalším tématem bude lidské tělo, budeme si povídat, z čeho se skládá, jaké máme vnitřní orgány, uděláme si několik pokusů a budeme zjišťovat, jaké máme smysly a k čemu nám jsou.

Pak si budeme povídat o zimě, děti budou vyprávět zážitky z hor. Také si řekneme jaké známe zimní sporty, zasoutěžíme si v zimní olympiádě. Jak se starat o zvířátka v zimě a mnoho dalšího.

21. 2. od 16: 30h pro vás chystáme Ukázkovou hodinu s dětmi

22. 2. budeme mít dopoledne s dětmi Karneval - přichystejte dětem kostým

Dalším zajímavým tématem bude vesmír. budeme pátrat o tom, co můžeme ve  vesmíru najít. Seznámíme se s planetami sluneční soustavy, budeme počítat vesmírné kameny, na oblohu rovnat hvězdičky a povíme si něco o Zemi.

 

 

KARNEVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVITEL VĚŽÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPIÁDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Ptačí cirkus                                                                                                           Plavání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra Mistra Brailla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavíme kostru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dočkali jsme se zimy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V plavání děláme pokroky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lektorovaná výstava Indiánské dobrodružství -

Severní Amerika"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tři králové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ ČERVENÉHO BALONKU

 

PROSINEC

 

Měsíc tradic odvahy a zpěvu

 

Vyprávění indiánské šamanky

O zvědavé myšce

Tak už jsme se dočkali, nejdříve Mikuláše, čerta i anděla, který nás ve školce navštíví ve středu 6.12. Nejdříve si, ale ve třídě vytvoříme peklo, čerty si nakreslíme, zazpíváme si čertovské písně a naučíme se pro Mikuláše básničky. Seznámíme se s různými tradicemi, povíme si co je to Advent.

Ve středu 6.12. si ve třídě uděláme "Andělský den", kdy se všechny děti promění v Anděly.

Pak už nás čeká jen čekání na Ježíška, to nám zpříjemní naše adventní ponožky, ve kterých se pro každého ukrývá odměna. 

20. 12. od 16:30 vás srdečně zveme na muzikálové předastavení "Andělská pohádka".

 

 

ANDĚLSKÁ POHÁDKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Andělský den

Mikulášská nadílka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ FIALOVÉHO BALONKU

 

LISTOPAD

 

Měsíc zhasínajícího slunce

 

Vyprávění indiánské šamanky

Jak ježek hledal listy

 

Další balonek nás seznámí o tom co je to povolání, budeme si povídat o tom co dělají naši rodiče a některá povolání si formou hry přiblížíme. Zahrajeme si na švadlenu se kterou budeme třídit knoflíky, na  zedníka se kterým si postavíme domečeky ve hře Tři prasátka, na cukráře se kterým ozdobíme dort a mnoho dalšího.

 

 

Knihovna

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sklář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavání nás baví


 

 

Svatomartinské rohlíčky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvořivá podzimní dílna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADLO MINARET - Myšáci jako rošťáci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO SBORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - STAVITEL MĚSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ ORANŽOVÉHO  BALONKU

 

ŘÍJEN

 

Měsíc indiánské sklizně

 

Vyprávění indiánské šamanky

Proč se draci smějí?

 

Měsíc říjen zahájíme povídáním si o ovoci, vyrobíme si jablíčka i hrušky, budeme ochutnávat a rozeznávat podle hmatu. Zaharajeme si hru "na kompot, na štrúdl". Zatančíme si s lidovými písničkami "Koulelo se, koulelo a Měla babka čtyři jabka". Budeme počítat, porovnávat, vytleskávat a mnoho dalšího. Další týden navážeme povídáním si o zelenině, kterou budeme též ochutnávat a podle chuti hádat. Zavaříme si salát pomocí tisku, a společnými silami si zkusíme výtvarně ztvárnit záhon. Také si zacvičíme s pohybovou básní "brambora". S Indiány si začneme vyrábět čelenky, pojmenujeme náš kmen, kterému vyrobíme veliký indiánský totem. Dále si budeme povídat o  lese, zvířátkách, dracích a o počasí. Naučíme se rozeznávat stromy listnaté od jehličnatých a seznámíme se s některými druhy, které budeme v okolí školky a v lese pozorovat. Vytvoříme si postavičku z listů naučíme se kreslit veverku a zvárníme jí pokojíček. S drakem Slabikáčkem a Počtářem se dozvíme něco o písmenech a číselech. Zjistíme, že není drak jako drak a naučíme se novou dračí píseň i báseň. Také nás neminou Dračí závody, při kterých si zasportujeme a draka si i výtvarně ztvárníme.

8. 11. vás zveme na Lampionový průvod, před průvodem si i s rodiči vyrobíme lampiónek.

 

 

 

 

KNIHOVNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABLÍČKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ  ŽLUTÉHO BALONKU

 

ZÁŘÍ  

Měsíc šťastného setkávání

 

Vyprávění indiánské šamanky 

O rozpustilé muchomůrce

 

Po prázdninách se s dětmi přivítáme, seznámíme se s naším "VESELÝM INDIÁNSKÝM ROKEM". Náším prvním úkolem bude vymyslet si indiánská jména, která nás budou doprovázet celým školním rokem. Naučíme se náš první indiánský pokřik " Heja - heja". Poslechneme si indiáské písně, které si pohybově ztvárníme. Povíme si něco o Indiánech - jak přišli na svět, jak žili, kdo to Indiáni byli. Seznámíme se s jejich řečí, písmem i symboly. 

 

MENDELÁNKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRKUS BEROUSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE TŘÍDA

 

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media