Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Kytičky

 

Třídní učitelky:

Eva Zábrodská, Eva Vlasáková,

Petra Součková

 

 

TŘÍDNÍ VŽDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Veselý indiánský rok

 

 

Motto: „Indiánská péra máme, s nimi všechno překonáme“

Hlavním cílem projektu je seznámení dětí se způsobem života Indiánů, rozvoj jazykových schopností, komunikačních dovedností, tvořivosti a fantazie, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, rozvoj smyslového vnímání a zejména utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. Dětem je potřeba co nejvíce číst, vyprávět a povídat si s nimi o všem, co děti baví, co zaujme jejich pozornost a co chtějí vědět a právě na tyto činnosti se v projektu nejvíce zaměříme.

Do činností budou zařazeny dramatické hry a výtvarné hrátky s indiánskou tématikou, četba a vyprávění indiánských pohádek a příběhů. Snahou celého projektu je, aby se děti dokázaly vcítit do role malých indiánů, chovat se k sobě tak, aby se všichni ve svém kmeni – třídě cítili bezpečně a příjemně.

Součástí tohoto projektu budou také pravidelná vyprávění pohádek indiánskou šamankou, motivované knihou Evy Štanclové „ Veselý rok s pohádkami“. Tato vyprávění povedou děti k upevňování dosavadních získaných znalostí, k rozvíjení školních kompetencí a hlavně k posilování sebevědomí a samostatnosti. V úkolech, které budou malí indiáni během indiánského roku plnit, jsou zahrnuty všechny oblasti předškolního vzdělávání.

Na začátku září se děti seznámí s celoročním projektem. K indiánské tématice se budeme pravidelně opakovaně vracet, bude se prolínat všemi činnostmi dětí. Každé dítě si na začátku projektu vymyslí za pomoci šamanek, své indiánské jméno, které bude při činnostech s indiánskou tématikou používat. Společně se děti naučí indiánský pozdrav

„HEJA – HEJA – HATÁTITLÁ, INDIÁNSKÝ DEN VÁS VÍTÁ!

VATA – TAKA – VATA- HEJ, INDIÁNY PŘIVOLEJ!“

Vytvoří si také totem svého kmene, lapače snů, indiánskou čelenku, do které si postupně, za splněná témata budou přidávat barevná pírka, naučí se rozeznávat symboly indiánského písma a každý malý indián bude mít vlastní deník.

Projekt Veselý indiánský rok je rozdělen do čtyř témat, z nich každé má několik podtémat, rozdělených a nazvaných podle měsíců v roce.

 

 

DIVADLO MINARET - Myšáci jako rošťáci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO SBORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - STAVITEL MĚSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ ORANŽOVÉHO  BALONKU

 

ŘÍJEN

 

Měsíc indiánské sklizně

 

Vyprávění indiánské šamanky

Proč se draci smějí?

 

Měsíc říjen zahájíme povídáním si o ovoci, vyrobíme si jablíčka i hrušky, budeme ochutnávat a rozeznávat podle hmatu. Zaharajeme si hru "na kompot, na štrúdl". Zatančíme si s lidovými písničkami "Koulelo se, koulelo a Měla babka čtyři jabka". Budeme počítat, porovnávat, vytleskávat a mnoho dalšího. Další týden navážeme povídáním si o zelenině, kterou budeme též ochutnávat a podle chuti hádat. Zavaříme si salát pomocí tisku, a společnými silami si zkusíme výtvarně ztvárnit záhon. Také si zacvičíme s pohybovou básní "brambora". S Indiány si začneme vyrábět čelenky, pojmenujeme náš kmen, kterému vyrobíme veliký indiánský totem.

 

 

KNIHOVNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABLÍCKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ  ŽLUTÉHO BALONKU

 

ZÁŘÍ  

Měsíc šťastného setkávání

 

Vyprávění indiánské šamanky 

O rozpustilé muchomůrce

 

Po prázdninách se s dětmi přivítáme, seznámíme se s naším "VESELÝM INDIÁNSKÝM ROKEM". Náším prvním úkolem bude vymyslet si indiánská jména, která nás budou doprovázet celým školním rokem. Naučíme se náš první indiánský pokřik " Heja - heja". Poslechneme si indiáské písně, které si pohybově ztvárníme. Povíme si něco o Indiánech - jak přišli na svět, jak žili, kdo to Indiáni byli. Seznámíme se s jejich řečí, písmem i symboly. 

 

MENDELÁNKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRKUS BEROUSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE TŘÍDA

 

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media