Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Kytičky

 

Třídní učitelky:

Eva Zábrodská, Eva Vlasáková,

Petra Součková

 

 

TŘÍDNÍ VŽDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Náš třídní vzdělávací program

 

MOJE MĚSTO PRAHA

V letošním školním roce se děti z třídy Kytiček seznámí přiměřenou formou a přiměřeně věku s městem, ve kterém žijí, s Prahou. Budeme poznávat  historii Prahy, pověsti pražské i pověsti české,navštívíme  pražské  památky a poznáme  život lidí v Praze v minulosti i současnosti.

Každý měsíc se vydáme poznávat jednu z pražských památek. Pomocí Kouzelných pověstí pražských nebo Obrázkových Starých pověstí českých se děti přenesou do světa našich předků. V pověstech se děti seznámí také s pražskými strašidly, pohádkovými skřítky, vodníkem, ale zároveň, se do povídání  promítnou hlavní znaky daného ročního období, svátky, tradice apod. Základním pilířem k cestě za poznáním budou tedy pověsti. Práce s knihou bude zahrnovat vyprávění, četbu, výtvarné zpracování pověstí, ale i následnou spolupráci s rodiči při společných rodinných výletech po místech, které děti poznají v mateřské škole a rády své znalosti předají celé rodině.
Každý měsíc vyjedou děti se svými učitelkami na návštěvu památky, s kterou se právě seznamují, a jejich zážitky se uplatní v zážitkovém a kooperativním učení. Děti si budou vytvářet mapu Prahy s jednotlivými památkami, v průběhu školního roku si také své prožitky a místa, která navštívily, výtvarně zaznamenají do deníčků.

TVP Moje město Praha je rozdělen do deseti integrovaných bloků, vychází z ŠVP „Tajemství barevných balonků“. Celým školním rokem bude děti provázet po pražských památkách Pipi Dlouhá punčocha, která bude ústřední postavou celoročního projektu v Městské knihovně Opatov. 

 

 

LISTOPAD - PRAŽSKÝ HRAD

Návštěva Pražského hradu - Zlatá ulička

 

- Tan umí to a ten zas tohle

- Pokusy - malí alchymisté

- Co umí déšť a vítr

Jedním z dalších témat bude "Povolání", povíme si, jaké známe povolání a co dělají mí rodiče. Zopakujeme si adresu, aby nám pan pošťák mohl doručit dopis. Dále si budeme povídat o Pražském hradu, na který se pojedeme 8. 11. podívat. Dále si zkusíme několik pokusů a také si budeme povídat o počasí.

14. 11. od 16:15 Lampiónový průvod

16. 11. půjdeme do Toulcova dvora na "Snídani pana Toulce"

 

Lampiónový průvod a ohňostroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŽSKÝ HRAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domečky v lese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 7.11. se děti ze třídy Kytičky poprvé zapojily do projektu Tvořivá hra, který probíhá ve spolupráci s Muzeem Říčany. Děti se seznámily s vlastnostmi jednotlivých materiálů, samostatně si z nich vytvořily různé výrobky. Dětem se tvořivá hra velice líbila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN - NÁRODNÍ MUZEUM

Návštěva Národního muzea – výstava Noemova archa – seznámení se světem zvířat

 

- Příroda čaruje - změny v podzimní přírodě

- Planeta Země a život na ní

 V říjnu si budeme povídat o ovoci, zelenině i o podzimní přírodě. Prvním tématem bude jablíčko, se kterým budeme počítat, orientovat se v prostoru, vytvoříme si jabloň a naučíme se básničky o jablíčku. Následuje povídání o bramboře a o ostatní zelenině, budeme cvičit s říkadly, zahrajeme si na lečo a závěrem budeme třídit ovoce od zeleniny. Nakonec si řekneme o podzimní přírodě, a vydáme se na vycházku do lesa, kde budeme přírodu pozorovat určovat stromy a hledat různé přírodniny, z kterých si něco vyrobíme.

 

Projížďka na koních

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polytechnická výchova

výroba rámu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI Cross cup

 

MENDELÁNKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Domova SENIORů

 Vanda  a Standa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ – VLTAVA, KARLŮV MOST

Motivační pověst –   O Perunově tajemství, O založení Prahy


Výlet k Vltavě, na Karlův most

• Jak jsme prožili prázdniny, seznámení s kamarády
• Vltava – poznáváme různé podoby vody,
• Moře a život v něm
• Voda jako nositelka života
• Koloběh vody v přírodě

Začátkem měsíce září se děti vzájemně seznámí a budou si vyprávět o tom jak strávily prázdniny. Budeme společně poznávat u jaké vody si hrály a trávily prázdninové chvilky. Zda u potoka, řeky, rybníka nebo moře.Jaké živočichy ve vodě viděly a co všechno ve vodě našly. Uvědomíme si společně, jak je voda důležitá pro život. V závěru měsíce se pojedeme podívat k Vltavě, abychom poznali řeku protékající Prahou.

V ÚTERÝ 11.9. POJEDEME NA VÝLET DO PRAHY

Dětem dejte batoh s pitím, svačit budemem ve školce a vrátíme se na oběd!

 

 

 

 Pavučina přátelství                                                                                          VLTAVA - B. SMETANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Prahy - Vltava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavíme narozeniny

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE TŘÍDA

 

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media