Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Kytičky

 

Třídní učitelky:

Eva Zábrodská, Eva Vlasáková,

Petra Součková

 

 

TŘÍDNÍ VŽDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Náš třídní vzdělávací program

 

MOJE MĚSTO PRAHA

V letošním školním roce se děti z třídy Kytiček seznámí přiměřenou formou a přiměřeně věku s městem, ve kterém žijí, s Prahou. Budeme poznávat  historii Prahy, pověsti pražské i pověsti české,navštívíme  pražské  památky a poznáme  život lidí v Praze v minulosti i současnosti.

Každý měsíc se vydáme poznávat jednu z pražských památek. Pomocí Kouzelných pověstí pražských nebo Obrázkových Starých pověstí českých se děti přenesou do světa našich předků. V pověstech se děti seznámí také s pražskými strašidly, pohádkovými skřítky, vodníkem, ale zároveň, se do povídání  promítnou hlavní znaky daného ročního období, svátky, tradice apod. Základním pilířem k cestě za poznáním budou tedy pověsti. Práce s knihou bude zahrnovat vyprávění, četbu, výtvarné zpracování pověstí, ale i následnou spolupráci s rodiči při společných rodinných výletech po místech, které děti poznají v mateřské škole a rády své znalosti předají celé rodině.
Každý měsíc vyjedou děti se svými učitelkami na návštěvu památky, s kterou se právě seznamují, a jejich zážitky se uplatní v zážitkovém a kooperativním učení. Děti si budou vytvářet mapu Prahy s jednotlivými památkami, v průběhu školního roku si také své prožitky a místa, která navštívily, výtvarně zaznamenají do deníčků.

TVP Moje město Praha je rozdělen do deseti integrovaných bloků, vychází z ŠVP „Tajemství barevných balonků“. Celým školním rokem bude děti provázet po pražských památkách Pipi Dlouhá punčocha, která bude ústřední postavou celoročního projektu v Městské knihovně Opatov. 

 

 

ČERVEN - KARLŮV MOST

- jak se cestuje dnes a v minulosti

 

Poslední měsíc se vydáme na Petřín a to 5.6., budeme si povídat o našem městě, shrneme si to, co jsme se dozvěděli o Praze. A čeká nás závěrečná plavba parníkem 20. 6., kde si prohlídneme Prahu z přídě lodi. Nakonec se budeme těšit na prázdniny!

18.6. od 16h se rozloučíme s našimi předškoláky

 

Výlet parníkem 20.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Skákací hrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petřín

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN - ZOO

- poznáváme zvířata z celého světa

- co se děje v trávě na louce

V měsíci květnu si nejdříve vyrobíme dárečky pro naše maminky k jejich svátku. Pak si budeme povídat o cizokrajných zvířatech, na které se pojedeme podívat do ZOO a nakonec budeme pozorovat louku a její život na ní.

20. 5. pojedeme do ZOO

22. 5. od 16h  Vás zveme na " Pochod pohádkovým lesem"

 

Bubnování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malostranská beseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYCHÁZKA NA VYŠEHRAD

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘAD O ZVÍŘÁTECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN - PETŘÍN

- jaké rostliny a stromy poznáváme

- chystáme se na Velikonoce

 

Duben zahájíme povídáním si o stromech a rostlinách, budeme pozorovat přírodu, pojedeme se podívat na Petřín. Dalším tématem jsou Velikonoce, povíme si o tradicích v různých krajích, vytvoříme si jarní a velikonoční dekorace a přání. Také si budeme povídat o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Nakonec se seznámíme s tradicí "Pálení čarodějnic.

3. 4. se pojedeme podívat na Staroměstský Orloj

11. 4. budeme mít ve školce Velikonoční dílny

 

 

            Divadlo                                                                                                    Slavíme narozeniny

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme vajíčka

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční dílny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražský Orloj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN - VYŠEHRAD

- co všechno už vím a co se ještě naučím - Zápis do ZŠ

- proměny jarní přírody, mláďata zvířat

 

V druhé polovině března se začneme  více věnovat přípravě na školu. Procvičíme si první i poslední hlásku, početní i prostorové představy a mnoho dalšího. Protože se nám blíží jaro, budeme se věnovat proměnám přírody, povíme si o zvířátkách a jejich mláďátkách, čeká nás výlet nejen na Vyšehrad, ale i na Staroměstský orloj.

 

Není město jako město

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzioklinika

 

 

 

 

 

 

 

 

Staráme se o záhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNOR - NÁRODNÍ DIVADLO

- Kouzlo pohádek

- Masopustní období

 

Jelikož se blíží období Masopustu a Karnevalu, tak i my si Karneval uspořádáme ve školce a to ve čtvrtek 21. 2. Budeme si povídat o různých tradicích a také nás čeká oblíbené téma a tím jsou pohádky. Čeká nás pohádkový hrad, ve kterém si každý den otevřeme okénko, kde bude pohádka o které si budeme povídat.

1.3. pojedem do Národního divadla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNEVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDEN - PLANETARIUM

Vesmírné pohádky

 

- Vesmír kolem nás

- Zimní radovánky

- Poznáváme lidské tělo

 

Naším prvním tématem budou Tři králové, které si výtvarně ztvárníme a povíme si něco o tradici. Jelikož nám napadl sníh,  povíme si o zimě a jejich znacích, seznámíme se zimními sporty. Čeká nás Olympiáda, kde si děti zasportují v mnoha sportech. Dále navážeme na Eskymáky, seznámíme se z jejich životem a naučíme se Grónskou písničku. Pak se budeme seznamovat s lidským tělem, jaké orgány v těle máme, z čeho se skládá a kčemu nám sjou smysly.

10.1. pojedeme do Planetária

 

 

Dentální hygiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra Mistra Brailla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Divadlo                                                                                               Oslava narozenin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Oslava narozenin                                                                                      Zima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planetárium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC - STAROMĚSTSKÝ ORLOJ

Návštěva Betlémské kaple 

 

- Chystáme se na Mikuláše a Vánoce                                                                                          

 Na úvod se pojedeme v  pondělí 3. 12. podívat na betlémy do Betlémské kaple.                                                            Ve středu 5. 12. nás navštíví čert, Mikuláš a anděl a my si s dětmi uděláme zábavný "Andělský den," kdy se všichni přeměníme za anděly.

Ve čtvrtek 13.12. vás zveme na Vánoční tvoření rodičů s dětmi, které se bude konat od 16h.

Nakonec nás čeká nadílka od Ježíška, kterou plánujeme na středu 19. 12. dopoledne.

 

Přejeme Vám krásné pohodové Vánoce a vše nejlepší do nového roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční tvoření s rodiči a taneček dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka

 

 

 

Betlémy v Betlémské kapli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD - PRAŽSKÝ HRAD

Návštěva Pražského hradu - Zlatá ulička

 

- Tan umí to a ten zas tohle

- Pokusy - malí alchymisté

- Co umí déšť a vítr

Jedním z dalších témat bude "Povolání", povíme si, jaké známe povolání a co dělají mí rodiče. Zopakujeme si adresu, aby nám pan pošťák mohl doručit dopis. Dále si budeme povídat o Pražském hradu, na který se pojedeme 8. 11. podívat. Dále si zkusíme několik pokusů a také si budeme povídat o počasí.

14. 11. od 16:15 Lampiónový průvod

16. 11. půjdeme do Toulcova dvora na "Snídani pana Toulce"

Ve čtvrtek 22. 11. pojedeme do KC Zahrada na divadelní představení  "Pohádky z mechu a kapradí".

 

 

Pokusy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně pana Toulce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiónový průvod a ohňostroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŽSKÝ HRAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domečky v lese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 7.11. se děti ze třídy Kytičky poprvé zapojily do projektu Tvořivá hra, který probíhá ve spolupráci s Muzeem Říčany. Děti se seznámily s vlastnostmi jednotlivých materiálů, samostatně si z nich vytvořily různé výrobky. Dětem se tvořivá hra velice líbila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN - NÁRODNÍ MUZEUM

Návštěva Národního muzea – výstava Noemova archa – seznámení se světem zvířat

 

- Příroda čaruje - změny v podzimní přírodě

- Planeta Země a život na ní

 V říjnu si budeme povídat o ovoci, zelenině i o podzimní přírodě. Prvním tématem bude jablíčko, se kterým budeme počítat, orientovat se v prostoru, vytvoříme si jabloň a naučíme se básničky o jablíčku. Následuje povídání o bramboře a o ostatní zelenině, budeme cvičit s říkadly, zahrajeme si na lečo a závěrem budeme třídit ovoce od zeleniny. Nakonec si řekneme o podzimní přírodě, a vydáme se na vycházku do lesa, kde budeme přírodu pozorovat určovat stromy a hledat různé přírodniny, z kterých si něco vyrobíme.

 

Projížďka na koních

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polytechnická výchova

výroba rámu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI Cross cup

 

MENDELÁNKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Domova SENIORů

 Vanda  a Standa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ – VLTAVA, KARLŮV MOST

Motivační pověst –   O Perunově tajemství, O založení Prahy


Výlet k Vltavě, na Karlův most

• Jak jsme prožili prázdniny, seznámení s kamarády
• Vltava – poznáváme různé podoby vody,
• Moře a život v něm
• Voda jako nositelka života
• Koloběh vody v přírodě

Začátkem měsíce září se děti vzájemně seznámí a budou si vyprávět o tom jak strávily prázdniny. Budeme společně poznávat u jaké vody si hrály a trávily prázdninové chvilky. Zda u potoka, řeky, rybníka nebo moře.Jaké živočichy ve vodě viděly a co všechno ve vodě našly. Uvědomíme si společně, jak je voda důležitá pro život. V závěru měsíce se pojedeme podívat k Vltavě, abychom poznali řeku protékající Prahou.

V ÚTERÝ 11.9. POJEDEME NA VÝLET DO PRAHY

Dětem dejte batoh s pitím, svačit budemem ve školce a vrátíme se na oběd!

 

 

 

 Pavučina přátelství                                                                                          VLTAVA - B. SMETANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Prahy - Vltava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavíme narozeniny

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE TŘÍDA

 

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media