Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Žabičky

 

Třídní učitelky: 

Ivana Linhartová,  Marcela Koubková

 

Třídní vzdělávací program:

 

„Tajemství staré půdy"

 

 

 

 

 

Ve třídě Žabiček bude tento školní rok spousta velkých chlapců a děvčat, toužících po dobrodružství.O prázdninách jsme se my, dospělí, vypravili na venkov, kde jsme v jednom starém domě, na velmi staré půdě, objevili kouzelný kufr.evíme, kdo tam kufr zanechal, ale už nyní se těšíme, jak budeme spolu s dětmi po celý rok překvapováni tím, co v něm najdeme.Třídní plán „Co ukrývá půda“ bude založen na objevování předmětů ve starém kufru, který nám vždy nabídne věc, která se bude vázat na aktuální téma ŠVP.Bude podporovat samostatný mluvní projev dětí, jejich uvažování a řešení záhad, zkoumání vlastností a funkcí předmětů, které najdeme ve starém zavazadle.

 

Těšíme se na Vás!!!

 

 

ZÁŘÍ

Přivítali jsme se po prázdninách a vyprávěly jsme si, co jsme v létě všechno zažili.

V září proběhnou čtyři hlavní témata. V tématu "U nás ve školce" a "Chci být dobrý kamarád" zjistíme a pojmenujeme změny ve známém prostředí, seznámíme se s novými kamarády a zopakujeme si důležitá pravidla soužití.

O tom, jak trávím svůj den, jak je zhruba časově rozdělený si budeme vyprávět v bloku "Můj den-časové vztahy".

V bloku "Já a moje rodina" budeme již definovat složitější vztahy mezi rozšířenou rodinou, naučíme se celé své jméno a adresu.

V kufru z půdy najdeme v průběhu září staré hračky, hodiny a stůl se židlemi. (Prosíme-neprozrazujte dětem!) 

 

 

ŘÍJEN

Nejprve o zářijovém programu.Pokud nečtete maily, ještě znovu upřesňujeme výměnu tématů.Z důvodu dřívější sklizně všech plodin jsme se rozhodly místo bloků "Můj den" a "Já a moje rodina" zařadit tematický kruh "Na zahradě a na poli".

V říjnu začneme tématem "Příroda čaruje". Pojedeme se podívat na barvy podzimu do lesoparku, pojmenujeme si správně všechny důležité stromy a keře a jejich plodiny. Budeme se seznamovat s vedlejšími barvami, které získáme z barev základních a budeme si s barvami hrát. Experimentovat budeme například s barevnými brýlemi a při výtvarném tvoření.

Při vycházce do lesa si budeme všímat věcí, které do lesa nepatří a pokusíme se les trochu vyčistit. 

Zároveň se budeme učit třídit odpad, poznávat materiály. Některé materiály využijeme jako rytmický doprovod při zpěvu, hlavně dřevo (les).

Poznáme a správně pojmenujeme zvířata volně žijící, především v lese. Zahrajeme si o nich pohádku, poslechneme si příběh o ježkovi a nakonec si některá zvířata vymodelujeme ze slaného těsta.

LISTOPAD

Tento měsíc si prožijeme téma "Vesmír a planeta Země".

Informace budeme čerpat z encyklopedií, rozhovorů a názorných ukázek.Na začátku se dotkneme dávné minulosti naší planety, samozřejmě hlavně oblíbených dinosaurů. Jako motivaci uskutečníme návštěvu Triloparku, kde si děti prohlédnou zblízka některá prehistorická zvířata, budou pracovat jako archeologové a vytvoří si ze sádry odlitky trilobitů. Poté se budeme věnovat vesmíru a naší sluneční soustavě. Namalujeme si planety na oblázky, Slunce si nalepíme ze zářivě žlutého listí a venku si vytvoříme model sluneční soustavy. I my se staneme planetami a abychom pochopili pohyb ve vesmíru, budeme obíhat Slunce. Natiskneme si hvězdy, namalujeme Zemi, vystřihneme Česko a nakreslíme náš dům - pokusíme se pochopit posloupnost našeho místa ve vesmíru - ve vesmíru existuje planeta Země, na zeměkouli Česko a v Čechách bydlím ve svěm domě JÁ.

V závěru měsíce budeme procvičovat časové vztahy - čas a činnost k němu vázaná, orientaci v částech běžného dne. 

 

Tajemství Červeného balónku

začneme tématem "Přišel k nám čert a Mikuláš". A on skutečně přijde, samozřejmě i s andělem, budou nám hrát pohádku a pak nám něco nadělí. Někomu dobrotu, někomu možná i černou šmouhu za malé zlobení (na odnesení čertem to zatím u nikoho v Žabičkách není).Abychom je pěkně přivítali, naučíme se o nich říkadla, básničky a písničky. Abychom je přivolali, budeme bubnovat jako v pekle a čerta s andělem si vytvoříme na výzdobu třídy.Divadlo s nadílkou proběhnou 6.12. 2017 v mateřské škole.

Poté se již budeme těšit na Vánoce. Naučíme se vánoční koledy a samozřejmě budeme hodně výtvarně tvořit, abychom si udělali pěknou vánoční atmosféru ve třídě. 14.12 2017  v 16.00 hodin Vás všechny srdečně zveme na vánoční dílny v Žabkách, které zahájíme tradičně zpěvem koled.

 

 

 

Tajemství modrého balónku

 

Vítáme Vás v novém roce!!!

V Žabickách jsme v lednu začali tradicí Tříkrálovskou.

Poté jsme se celý leden věnovali lidskému tělu, jeho částem, funkcemi a jeho zdraví a co zdraví každého z nás podporuje a co naopak naše zdraví ničí.Učili jsme se o vnitřních orgánech, o krvi (návštěva člena záchranné lékařské služby "Krvinka"), o tom, co nám umožňuje se hýbat. Mnoho poznatků o těle jsme si vyzkoušeli formou praktickou a prováděli jsme pokusy. Také jsme si povídali o lidech, kteří nemají takové štěstí jako my a musí žít s nějakým hendikepem, ať už v podobě smyslového či tělesného postižení. 

Zahráli jsme si také na stavitele věží. Spolupracovali jsme ve skupinách, podle předloženého plánu jsme vybudovali Ještěd. Moc se nám to povedlo.

V únoru si budeme povídat o zimních radovánkách a doufejme, že nějaké zažijeme i v reálu. Vzhledem k probíhající zimní olympiádě, zorganizujeme i naší třídní zimní olympiádu, kterou si pořádně užijeme.

V polovině února jsme začali velké téma pohádek. S Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým jsme vypili brčkem moře, abychom našli prsten. S Popelkou jsme třídili čočku a hrách, v ukázkové hodině jsme kromě dalších úkolů kouleli koblížka slalomen mezi "stromy". Vytvořili jsme si z kartonu úžasnou Perníkovou chaloupku a ilustrovali svou vlastní knihu "O třech prasátkách".Pohádky nás prostě bavily!!!

 

 

Tajemství zeleného balónku

V březnu najdeme v tajemném kufru z půdy semínko, které symbolizuje jaro, růst všeho živého. Budeme tedy sázet a o rostoucí rostliny pečovat. Budeme hodně výtvarně tvořit, jak na jarní motivy, tak na Velikonoce, které s jarem úzce souvisí. Seznámíme se s původem velikonočních tradic a symbolů. Budeme pozorovat změny v přírodě, co se děje, když se jaro probouzí.

Budeme si také s předškoláky povídat o škole, o tom, co nás čeká u zápisu do ZŠ a co vše se musíme naučit, abychom do školy byli připraveni.

 

 

 

 

Tajemství růževého balónku

                 Začátek dubna bude patřit louce. V tématu "Co se děje v trávě" se seznámíme s lučními květinami a zjistíme, kdo se mezi nimi ukrývá. Budeme především zkoumat, pátrat a bádat, prohlížet hmyz pod mikroskopem, učit se o něm písně a básně a také se pokusíme tyto objevy ztvárnit výtvarně.Zopakujeme si vývojovou cestu, kterou musí hmyz projít. Závěrem navštívíme výstavu motýlů, kde si motýly a jejich vývoj dobře prohlédneme. 

Druhou půli května budeme experimentovat s vodou-slanou i sladkou, poznáme její vlastnosti a zažijeme i koloběh 

vody.

 

V závěru školního roku vyrazíme na pár výletů. V Zoologické zahradě budeme pozorovat exotická zvířata a vytvoříme si o nich projekt. K bližšímu seznámení s dopravními prostředky využijeme výletu do Libčic nad Vltavou, kam pojedeme autobusem, překonáme Vltavu přívozem, pohrajeme si na krásném dřevěném hřišti s dopravními prvky a nakonec pojedeme domů vlakem a metrem. V úplném závěru roku se budeme věnovat českým pověstem. Během tohoto tématu se budeme snažit dětem příblížit historii českého národa a důvod národní hrdosti. 

 

Naše třída 

 

javascript:void(0)

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media