Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Žabičky

 

Třídní učitelky: 

Ivana Linhartová,  Marcela Koubková

 

Třídní vzdělávací program:

 


DO ŠKOLKY ZA ZVÍŘÁTKY

Byl jednou jeden krásný tichý dvorek. Kdyby někdo nevěděl, co takový dvorek je, tak mu to snadno vysvětlíme. Dvorek je pro zvířátka totéž, jako město pro lidi. Mají tam své domy. Každé zvířátko má přesně takový, jaký potřebuje. Králíci mají králíkárnu, která je tak trochu podobná lidskému paneláku. Slepice a kohout bydlí v kurníku, do něhož chodí po žebříku. Koza, ovce a prase bydlí sice ve chlívku, ale mají tam obvykle docela pořádek. Ve chlévě žije kráva a býk, kobyla a hřebec zase ve stáji. Pes má boudu a kočky mají svůj byt na půdě v seně. Kachny a husy žijí v boudičce u malého rybníka a v holubníku na střeše bydlí holubi. A ještě, abychom nezapomněli, v díře pod stájí si svůj byt udělaly myši. Malá myška, velká kráva, tlusté prasátko i huňatý králík, všichni žijí spolu na jednom dvoře, jako my lidé žijeme v jednom městě. A všichni jsou přátelé. Tedy skoro všichni. Občas se pohádají kočka se psem, myš se zase bojí kočky, ale jinak se ve všem domluví, neperou se, neubližují si a mají se rádi.

 

 

Žlutý balónek

První školní týden jsme se přivítali, seznámili jsme se s novýmí dětmi a vyprávěli jsme si zážitky z úžasných prázdnin. Připoměli jsme si pravidla třídy, zjistili jsme, co je ve třídě a herně nového a kde mají hračky svá místa. Naslouchali jsme prvnímu příběhu z knihy "Do školky za zvířátky" : Školka je pro všechny", při poslechu jsme se seznámili se všemi zvířátky na statku a poté si je nakreslili. Druhý zářijový týden se budeme věnovat povoláním, která budeme motivovat příběhem : "Koníčkování".

Oranžový balónek

Dva týdny jsme se věnovali plodům našich zahrad a polí. Naučili jsme se rozlišovat ovoce a zeleninu, procvičili si na ní geometrické tvary, učili se básně i písně, Dětem se velmi líbila mazurka na píseň:"Měla babka".Také jsme hodně výtvarně tvořili a zdůraznili si při tom rozdíl mezi tvarem jablka a hrušky. Celé téma jsme završili Jablíčkováním, které se velmi povedlo.

Dalším tématem podzimu je počasí a podzimní změny v přírodě, které budeme pozorovat při vycházkách. Symboly počasí si nakreslíme a zahrajeme si s nimi na hlasatele počasí.Změny v přírodě budeme pozorovat i na vycházce do lesa, kde se budeme učit rozlišovat druhy stromů a zvířata, která v něm žijí.

 

 

 

Fialový balónek

Povídáme si o planetě Zemi a o vesmíru, který naši planetu obklopuje. Budeme se učit báseň o tom, jak se naše Země točí, vytvoříme si vesmír z planet, které nás obklopují, budeme pracovat s mobilním modelem naší sluneční soustavy, seznámíme se s planetami naší soustavy, planety budeme počítat a seřazovat podle velikosti.Ve školce navštívíme mobilní planetarium, kde uvidíme pohádku o vesmíru.My starší pojedeme na výlet na Pražský hrad, abychom věděli, jak vypadá historická část našeho hlavního města.

 

Červený balónek

V pondělí začínáme tvořit Mikuláše, čerty i anděly.Po Mikuláši už budou probíhat přípravy na Vánoce. Do školky samozřejmě přijde Mikuláš a tu trochu strachu nám vynahradí divadlem a dobrotami.Budeme si vyprávět vánoční příběh, zažijeme společně některé vánoční tradice, budeme hodně kreslit, malovat, stříhat a lepit krásné vánoční předměty. Také budeme zpívat vánoční koledy a doprovázet se při nich na jednoduché hudební nástroje. Vyzdobíme si třídu a pozveme Vás společně strávit předvánoční čas při krátké besídce a tvořivých dílnách. S paní Šulekovou Vám s dětmi připravíme vánoční dobrotu. Pojedeme se podívat na vánoční betlémy do kostela sv.Anežky České. Přiletí k nám předčasně Ježíšek a před Vánoci si jeho nadílku ještě pořádně užijeme. 

 

 

Modrý balónek

 

Vítáme Vás v novém roce. V rámci modrého balónku si budeme povídat o zimě. Nejprve si budeme hrát se sněhem, budeme s ním dělat pokusy,zkoumat změny skupenství vody a ledu. Také si zasněženou krajinu zpracujeme malbou, budeme též stříhat a lepit. Budeme pozorovat přírodu v zimě, pomůžeme ptáčkům přestát chladné dny a odlijeme si zvířecí stopy.

Ve druhé půlce ledna budeme poznávat zimní sporty a samozřejmě nebude chybět zimní olympiáda třídy Žabiček. Sportování podporuje naše zdraví a my přijdeme i na ostatní věci, které jsou pro naše zdraví nezbytné. Poznávat budeme  zároveň i naše tělo a zimní oblečení, které také potřebujeme, abychom zdraví zůstali. 

 

V únoru se ponoříme do říše pohádek. Pohádky budeme poslouchat, ale i sami vyprávět, kreslit ilustrace do knihy pohádek, zapojíme se do dramatizace pohádky loutkami, naučíme se pohádkový muzikál. Samozřejmě nás čeká pohádkový karneval, který si hodně užijeme!

ZELENÝ BALÓNEK

 

Začíná předjaří a my si budeme vyprávět o tom, co to znamená, jaké práce nás v tomto období čekají na zahradě, jak si připravit rostliny na vysazení do půdy. Zasadíme si hrášek, abychom mohli pozorovat jeho klíčení a růst. Při pobytu venku budeme také sledovat změny v přírodě nejen u rostlin, ale také u zvířat. Budeme zaznaménávat, kteří ptáci se k nám vrátili, jak se probouzí hmyz a ostatní fauna a kdo všechno se líhne z vajíček. Protože nám časová orientace stále úplně nejde, zopakujeme si, kam toto časové období zařadíme, budeme si procvičovat orientaci ve dnech, v měsících a v ročních obdobích, také časové úseky dne. Tak tedy:JARO,LÉTO,PODZIM A ZIMA...

Jaro

V dubnu si procvičíme své znalosti a dovednosti, které potřebujeme k zápisu do ZŠ.

Pojedeme malovat keramiku MAŘÍŽ a vytvoříme k svátku maminkám krásný hrnek. V plném proudu budou přípravy na Velikonoce. Ve třídě proběhnou velikonoční dílny, budeme převážně výtvarně tvořit barevnou výzdobu na svátky. Také se naučíme písně a koledy, které k Velikonocům patří. Vysvětlíme si původ a tradice Velikonoc.

 

Jaro je v plném proudu a na loukách je nová čerstvá tráva a roste v ní mnoho krásných lučních květin. Louka skrývá také mnohá tajemství. Pokud si vezmeme na pomoc lupu, uvidíme, jakému množství živočichů poskytuje louka útočiště a její obyvatele si můžeme také podrobně prohlédnout. V našem projektu o louce budeme hodně pozorovat- louku samotnou, hmyz i další její obyvatele, budeme si o nich povídat nad zajímavými knihami, prohlédneme si hračky hmyzu, které si děti přinesou z domova a rádi si poslechneme zajímavé či dokonce kuriózní informace z  říše hmyzu, které nám poví samy děti. Vše si také ztvárníme výtvarně, budeme obyvatele louky počítat, dělit je do skupin a zjišťovat, kterých je více, méně a stejně a "o kolik". Naučíme se básně a písně s jarní tematikou. Těšíme se!

 

 

RůŽOVÝ BALÓNEK

Oslavíme s maminkami jejich svátek, ke kterému jsme jim udělali prání a krásný hrnek na čaj nebo kafíčko. Budeme si také povídat o vodě, slané i sladké, mořskou vodu i ochutnáme. Pojedeme se podívat do Mořského světa na tvory a rostliny, které v moři žijí. Vyhlásíme projekt Exotická zvířata, budeme si prohlížet encyklopedie a zvířata, která v podobě hraček přineseme do školky. Uspořádáme výlet do ZOO, na kterém si zvířata dobře a zblízka prohlédneme. Na školní zahradě proběhne ke dni dětí akce Bubnování a skákací hrad, kde si to pořádně užijeme. Na závěr roku si budeme povídat o dopravních prostředcích, budeme je počítat, pořádat do skupin, vytvoříme si je v koláži z geometrických tvarů. abychom si druhy dopravních prostředků dobře zažili, pojedeme různými dopravními prostředky na závěr školního roku na výlet do Sázavy.Poté nám již nastane loučení, s předškolními dětmi se rozloučíme krátkým tanečním vystoupením na školní zahradě. Krásné prázdniny a předškolákům úspěšný vstup do základní školy přejeme!!!

 

 

 

Naše třída 

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media