Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Žabičky

 

Třídní učitelky: 

Ivana Linhartová,  Marcela Koubková

 

Třídní vzdělávací program:

 

„Tajemství staré půdy"

 

 

 

 

 

Ve třídě Žabiček bude tento školní rok spousta velkých chlapců a děvčat, toužících po dobrodružství.O prázdninách jsme se my, dospělí, vypravili na venkov, kde jsme v jednom starém domě, na velmi staré půdě, objevili kouzelný kufr.evíme, kdo tam kufr zanechal, ale už nyní se těšíme, jak budeme spolu s dětmi po celý rok překvapováni tím, co v něm najdeme.Třídní plán „Co ukrývá půda“ bude založen na objevování předmětů ve starém kufru, který nám vždy nabídne věc, která se bude vázat na aktuální téma ŠVP.Bude podporovat samostatný mluvní projev dětí, jejich uvažování a řešení záhad, zkoumání vlastností a funkcí předmětů, které najdeme ve starém zavazadle.

 

Těšíme se na Vás!!!

 

 

ZÁŘÍ

Přivítali jsme se po prázdninách a vyprávěly jsme si, co jsme v létě všechno zažili.

V září proběhnou čtyři hlavní témata. V tématu "U nás ve školce" a "Chci být dobrý kamarád" zjistíme a pojmenujeme změny ve známém prostředí, seznámíme se s novými kamarády a zopakujeme si důležitá pravidla soužití.

O tom, jak trávím svůj den, jak je zhruba časově rozdělený si budeme vyprávět v bloku "Můj den-časové vztahy".

V bloku "Já a moje rodina" budeme již definovat složitější vztahy mezi rozšířenou rodinou, naučíme se celé své jméno a adresu.

V kufru z půdy najdeme v průběhu září staré hračky, hodiny a stůl se židlemi. (Prosíme-neprozrazujte dětem!) 

 

 

ŘÍJEN

Nejprve o zářijovém programu.Pokud nečtete maily, ještě znovu upřesňujeme výměnu tématů.Z důvodu dřívější sklizně všech plodin jsme se rozhodly místo bloků "Můj den" a "Já a moje rodina" zařadit tematický kruh "Na zahradě a na poli".

V říjnu začneme tématem "Příroda čaruje". Pojedeme se podívat na barvy podzimu do lesoparku, pojmenujeme si správně všechny důležité stromy a keře a jejich plodiny. Budeme se seznamovat s vedlejšími barvami, které získáme z barev základních a budeme si s barvami hrát. Experimentovat budeme například s barevnými brýlemi a při výtvarném tvoření.

Při vycházce do lesa si budeme všímat věcí, které do lesa nepatří a pokusíme se les trochu vyčistit. 

Zároveň se budeme učit třídit odpad, poznávat materiály. Některé materiály využijeme jako rytmický doprovod při zpěvu, hlavně dřevo (les).

Poznáme a správně pojmenujeme zvířata volně žijící, především v lese. Zahrajeme si o nich pohádku, poslechneme si příběh o ježkovi a nakonec si některá zvířata vymodelujeme ze slaného těsta.

 

 

 

Naše třída 

 

javascript:void(0)

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media