Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Celoroční téma

Školní vzdělávací program "Tajemství barevných balonků"

 

Při tvorbě našeho ŠVP „Tajemství barevných balonků“ jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání děti předškolního věku. Tato pravidla jsou závazná pro předškolni vzdělávání v mateřských školách. Při tvorbě ŠVP byl brán zřetel na individuální zvláštnosti dítěte a jeho potřeby a zájmy. ŠVP je rozdělen do 7 integrovaných bloků. Celý svět je barevný a naše balonky také, což vyjadřuje naše školní logo. Každý z integrovaných bloků pomáhá dítěti vytvářet elementární poznatky o světě lidí, zvířat, kultury, přírody i techniky, jenž dítě obklopuje.

 

Každý integrovaný blok má 3-4 podtémata, která si učitelky mohou na třídách do třídních vzdělávacích plánů  přizpůsobit podle svých potřeb. Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy lze průběžně přizpůsobovat daným tématům.

 

Integrované bloky

Tajemství žlutého balonku 
• u nás ve školce
• chci být dobrý kamarád
• já a moje rodina
• můj den – časové vztahy

Tajemství oranžového balonku
• příroda čaruje
• co roste v lese
• co umí vítr a déšť

Tajemství fialového balonku
• planeta Země
• ten umí to, ten zas tohle

Tajemství červeného balonku 
• přišel k nám čert a Mikuláš
• už voní Vánoce

Tajemství modrého balonku
• co všechno už vím a co se ještě naučím – zápis do ZŠ
• sněhuláci mají práci
• jak přezimují zvířátka
• doktora se nebojíme
• knihy jsou můj kamarád – pohádky

Tajemství zeleného balonku 
• kde jsi jaro, kde jsi
• hody, hody, doprovody
• u nás na dvorku

Tajemství růžového balonku 
• přejeme maminkám
• co vyprávěla kapička
• co se děje v trávě
• jedeme na výlet – doprava, zoo…

 

Plán je rozpracován podle ročních období, svátků, tradic a běžného života ve školním roce, vychází z nejzákladnějších poznatků o životě kolem nás. Při práci s dětmi se dbá na posloupnost, názornost, kladení mnoha otázek, na které děti samy hledají odpovědi a vysvětlení.

 

 

Každá třída vytváří svůj třídní vzdělávací program:

 

Žabičky -

Berušky - 
Žluťásci -

Kytičky - "Moje město Praha"
 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media