Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Wattsenglish

 

Výuka anglického jazyka v naší mateřské škole metodou Wattsenglish.

 

V čem je metoda Wattsenglish výjimečná
- představuje ucelenou a návaznou metodiku výuky angličtiny pro předškoláky a školáky, která byla vyvinuta ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty
- vychází z přirozeného osvojování si řeči (podobně jako se učíme mateřštinu) a zároveň fixuje pevné gramatické základy
- kombinuje výuku prostřednictvím českých pedagogů
- je maximálně motivační - děti chtějí mluvit
- respektuje 4 základní fáze učení - 1. slyším, vidím, chci to říct; 2. opakuji a automatizuji; 3. reaguji; 4. mluvím
- děti se učí jazyk (slovíčka i gramatiku) okamžitě přirozeně používat v běžných situacích (funkční využití jazyka)
- je vysoce efektivní - děti jsou schopné velmi brzy porozumět, a dokonce samy začít v angličtině komunikovat
- využívá unikátní výukové materiály
- světem angličtiny děti provází Steve Watts - autor metody a hlavní tvář všech výukových materiálů
- umožňuje rodičům zjistit, co děti umí
 

 

Kurzy jsou speciálně připraveny pro větší skupiny dětí ve věku 3–6 let, které se navzájem znají a jsou na sebe zvyklé, neboť spolu tráví každý den ve školce. Metodicky vyškolený rodilý mluvčí za nimi přichází přímo do jejich oddělení, přítomná je i jejich paní učitelka, která pomáhá s organizací, udržením pořádku a zajišťuje kontinuitu s
běžným programem ve školce. Děti tak nejsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí. Lektoři s dětmi pracují maximálně efektivní metodou Wattsenglish, založenou na osvojování si jazyka přirozenou cestou – formou řízených her a zábavy. Navozují atmosféru, na jakou jsou děti zvyklé, společně si hrají, opakují říkanky, zpívají… Lektor sice nemůže pracovat s každým individuálně, přesto jsou pokroky u těchto dětí velmi velké. Navzájem se motivují, baví je společná hra, cítí se bezpečně a jistě, neboť jsou stále ve svém prostředí a se svojí paní učitelkou.

 

 

 

   

 

Ukázková hodina v MŠ

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.wattsenglish.cz/

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media