Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Zajímavosti pro rodiče

SPOLUPRACUJEME:

 

Mgr. Helena Sklenářová - psycholog

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA pro Prahu 11 a 12    

Praha 11, Kupeckého 576/17, Praha 4 - Háje,

tel. 272 942 004, 272 918 682

E-mail: sklenarova@ppp11a12.cz,

 

MGR. ZUZANA PŮSTOVÁ - logoped

Tererova 4 / 1355
Praha 11, 149 00

Telefon: +420 272 931 055
E-mail: zuzana.pust@seznam.cz

Specializace: Klinická logopedie

Další pacienti: ano

Vady a poruchy řeči, hlasu a sluchu u dětí a dospělých.

 

Ordinační hodiny

Pondělí 7:30 - 18:00

Úterý 7:30 - 18:00
Středa 7:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 7:00 - 13:00
Na základě objednání.

 

Podpora logopedické prevence v mateřské škole - Klokanův kufr 

Naše mateřská škola obdržela z  rozvojového programu Podpora logopedická prevence v předškolním vzdělávání 50 tisíc korun na vybavení školy pomůckami potřebnými k rozvoji logopedické prevence v MŠ. V rámci grantu byly proškoleny 2 paní učitelky, takže v příštím školním roce bude na každé třídě pracovat 1 učitelka se vzděláním logopedického asistenta. Cílenou logopedickou prevencí chceme dosáhnout toho, aby děti měly usnadněný vstup jak do základní školy, tak i do života. Oblast řeči ovlivňuje nejen vzdělání, ale i navazování vztahů, pracovní příležitosti a sebehodnocení.

Součástí grantu byl i nákup metodické pomůcky Klokanův kufr. S její pomocí budeme aktivně rozvíjet u dětí sluchové vnímání, zrakové vnímání a paměť,řeč , základní matematické představy, orientaci v čase i v prostoru a také grafomotoriku.

 

Jak dítěti usnadnit vstup do MŠ

Nástup do mateřské školy je pro dítě velkou životní změnou.  Jeho maminka už nebude na blízku 24 hodin, ke slovu přijde jiný režim dne, kladeny na něj budou větší nároky. Proto by si měli být rodiče jistí, že pobyt ve školce dítě zvládne, a co nejvíce se snažit mu vstup do mateřské školy usnadnit tím, že ho na MŠ dobře připraví. Dítě, které se o sebe postará a domluví se, se lépe  zapojuje do kolektivu.

 

Jak dítě správně připravit:
• motivovat dítě hezkým povídáním o školce (nikdy ho nestrašit – „Počkej, ve školce ti nikdo nepomůže!“ „Paní učitelka tě naučí poslouchat!“ atp.)
• zvykat dítě na krátké odloučení od rodičů (babička, dědeček, teta)
• poskytnout šanci setkávat se s vrstevníky (na hřišti, na procházce)
• naučit dítě: – znát své jméno
• hovořit v jednoduchých větách
• obléknout se a svléknout, obout a zout
• poznat si své oblečení
• samostatně jíst (lžící) a pít (z hrnečku), u jídla sedět
• umýt si ruce, utřít se do ručníku
• používat záchod, pleny do školky nepatří                                             
• vysmrkat se
• bezpečně chodit po schodech
• uklízet po sobě hračky
• reagovat a uposlechnout slovní pokyn dospělého

 

Jak ulehčit dítěti začátek:
• informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či jiné omezení
• zpočátku dítě nechávejte ve školce jen krátce, dobu postupně prodlužujte
• oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně (lépe si je pozná)
• přibalte mu oblíbenou hračku
• neprodlužujte loučení, rychle odejděte
• buďte důslední (když už se jednou rozhodnete, že dítě půjde do MŠ, nenechte se přemluvit a trvejte na svém rozhodnutí)
•  vždy splňte slib, který dítěti ráno dáte („Přijdu po obědě.“)
• nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
• nepřiznávejte, že je Vám také smutno                                                                                    
• dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte


Co dítě v MŠ potřebuje:
• převlečení na zahradu (dle počasí)
• náhradní prádlo dle věku dítěte (kalhotky/slipy, ponožky, tričko, punčocháče)
• bačkorky – podepsané (pantofle nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů)
• pyžamo – podepsané

 

 

20 vzkazů dítěte

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU -  základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Více zde: http://www.zsdobre.cz/pro-budouci-prvnacky/

Jak můžete pomoci svým dětem


• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností,
dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.


• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.


• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.


• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti
rozšiřujete i jeho slovní zásobu.


• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast
posiluje citovou zralost dítěte.


• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně
to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.


• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična,
prospěje i vám.


• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání,
odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká
nového v době školní docházky.


• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace
ve známém prostředí apod.

 

Zajímavé odkazy pro rodiče:

Kdy je dítě zralé a kdy je připravené na vstup do školy? http://kuliferda.raabe.cz/news/kdy-je-dite-zrale-a-kdy-je-pripravene-na-vstup-do-skoly-/ 

Školní zralost: http://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/vzdelani/skolni-zralost

Je Vaše dítě pro školu skutečně zralé? http://www.nadanedite.cz/_offline/view98f4.html?nazevclanku=je-vase-dite-pro-skolu-skutecne-zrale&cisloclanku=2008030019

Jak správně psát: http://www.jak-spravne-psat.cz/cs/kreslenim-k-hezkemu-psani#.Un4IRCfySqJ
Grafomotorická cvičení:  http://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/vzdelani/rok-predskolaka/grafomotorika

Dětské stránky: http://www.detskestranky.cz/
SCIO - Jdeme do školy: http://www.jdemedoskoly.cz/skolky/pracovnilisty/
Předškoláci: http://www.predskolaci.cz/

Máme doma prvňáčka 1.díl: http://www.vasedeti.cz/skolka/zs/mame-doma-prvnacka-1/
Máme doma prvňáčka 2.díl: http://www.vasedeti.cz/skolka/zs/mame-doma-prvnacka-2/
Jak zvládnout první třídu - rady a tipy: http://www.jarodic.cz/cz/jak-zvladnout-prvni-tridu.php
Jak zvládnout první třídu: http://www.halonoviny.cz/articles/view/521892

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media