Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Aktuality:

Logopedická prevence

Od 14.března 2016 bude v naší mateřské škole probíhat nová aktivita pro předškolní děti. Aktivita se bude zaměřovat na logopedickou prevenci u dětí. Pomocí moderních logopedických pomůcek budou s dětmi prováděny logopedické činnosti, které nejenže dětem usnadní vstup do základní školy, ale zejména zlepší komunikační dovednosti dětí a také jejich souvislé vyjadřování.

Činnosti bude s dětmi provádět pí učitejka Simona Goldmannová, která je v oblasti logopedické prevence řádně proškolena (logopedický asistent). Činnosti budou probíhat každodenně v průběhu vzdělávacích činností a také individuálně se skupinkou dětí a to vždy v pondělí od 13,00 - 13,30 hodin ve třídě Berušek a od 13,30 - 14,00 hodin ve třídě Rybiček.

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media