Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Aktuality:

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ

Mateřská škola, Praha 4,  Jažlovická 2119 rozhodla prostřednictvím ředitelky, jako příslušný správní orgán v souladu s § 34 a ustanovení § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,  základním,  středním, vyšším odborným a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č.500/2004Sb., správní řád v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2019/2020 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodla

o přijetí

uchazečů s tímto registračním číslem

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Jažlovická 2119.

Přijaté děti

01

24

41

02

25

42

06

26

44

07

27

49

08

29

50

09

30

51

12

31

             56

15

33

62

16

35

64

19

36

67

21

39

 

22

40

 

 

 

Žádáme rodiče, aby se osobně dostavili do ředitelny školy převzít si písemnou formu ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ  I PŘIJETÍ  dítěte do mateřské školy v pondělí 3.6.2019 od 8:00 do 14:00 hod. nebo v úterý  4.6.2017 od 13:00 do 16:30 hod. (po domluvě je možný i jiný termín).

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat

v pondělí 17.6.2019 od 16:00 hod.

 v Mateřské škole Jažlovická – 4. třída Žluťásci.

Prosíme, přijďte bez dětí.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30.5.2019 na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30.5.2017 na webových stránkách www.msjazlovicka.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Mateřské školy, Praha 4, Jažlovická 2119 a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

 

V Praze dne 30.5.2019

Eva Zábrodská     

ředitelka mateřské školy

 

 

 


<< Zpět na aktuality

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media