Košík je prázdný

Berušky

164.jpg

Třídní učitelky:
Simona Goldmannová, Zdenka Vitovská

1281.jpg

STARÉ  POVĚSTI  ČESKÉ

Žijeme v krásné zemi - v České republice. Jsme tady doma a svůj domov bychom měli znát.

Naše vlast má svou dávnou historii, která je zaznamenaná ve Starých pověstech českých.

Celý rok budeme poslouchat pověsti dávných časů. Zavedou nás do lesa, na louku, na vodu, za zvířátky, za lidmi i do města. Každý měsíc si jednu přečteme. Pověsti budeme spojovat s nejrůznějšími činnostmi a napodobovat to, co se v nich odehrává a vypravíme se i na místo děje.

Budeme poznávat svět kolem sebe, podporovat u dětí rozvoj komunikativních dovedností, fantazie. Při zvládání úkolů budeme u dětí dbát na samostatnost, jejich přirozenost a individualitu, zvídavost, touhu objevovat nové a nepoznané.

Našim cílem je, aby děti měly radost z práce, získaly nové poznatky a vědomosti, obratně se vyjadřovaly, rozvíjely myšlení a představivost, aby byly ve třídě spokojené a pobyt mezi kamarády je těšil.

Už nám nic nebrání vydat se do minulosti za našimi předky.

Putování českými pověstmi začíná....

O  PRAOTCI  ČECHOVI

V první pověsti se dozvíme kdo byl praotec Čech a kam se svou družinou přišel. 

Ukážeme si mapu naší republiky, která je naším domovem, kde bydlíme my a kde je hora Říp. Doma jsme tam, kde je s námi maminka, tatínek  a sourozenci. Budeme si vyprávět o rodině, kdo všechno do ní patří, naučíme se pojmenovat členy rodiny i příbuzné.

Ve školce se seznámíme s novými kamarády a prohlédneme si ji trochu jinak. Vydáme se tam, kam nikdy nechodíme.

Řekneme si pravidla, která se budeme snažit dodržovat, aby se nám v Beruškách líbilo a nic se nám nestalo. 

Budeme malovat, zpívat a tvořit.

STAROMĚSTSKÝ  ORLOJ

Poslechneme si pověst o staroměstském orloji, jak to bylo s jeho vznikem a kdo byl mistr Hanuš. 

Budeme si povídat o čase, jaké můžou být hodiny, co kdy děláme. Naučíme se správně pojmenovat dny v týdnu, měsíce v roce a čtyři roční období.

A jak orloj vypadá? To zjistíme, protože se na něj pojedeme podívat.

SILÁK  BIVOJ

Je tu další pověst. Tentokrát si přečteme o Bivojovi, který chytil kance a odnesl ho na Vyšehrad kněžně Libuši. A kde ten kanec byl? V lese na Kavčích horách. Pojedeme se podívat, jestli tam ještě nějaký není.

Máme podzim, seznámíme se s jeho hlavními znaky, řekneme si co se děje v přírodě. 

Dozrává ovoce a zelenina, naučíme se je pojmenovat, budeme je třídit, počítat, párovat, určovat barvy. 

V lese budeme hledat listnaté a jehličnaté stromy a vše, co tam roste. Také se připravují zvířátka na zimu a my zjistíme která.

Protože je podzim barevný, budeme malovat, naučíme se básničku a zazpíváme písničku.

BLANIČTÍ  RYTÍŘI

Kdo jsou blaničtí rytíři? To se dočteme v další pověsti. V hoře Blaník spí vojsko, které Čechům vyjede na pomoc až bude české zemi nejhůře, až na ni udeří velká přesila nepřátel.

Budeme si vyprávět o živé a neživé přírodě, vyletíme si do vesmíru a budeme objevovat svět. Kdo žije na planetě Zemi, jak lidé  vypadají a jakou řečí mluví, jaká vykonávají povolání? Tato tajemství brzy odhalíme. K tomu nám pomůže nejen interaktivní tabule, ale i raketa, kterou si nakreslíme. 

FAUSTŮV  DŮM

V prosinci nás čeká pověst Faustův dům. Možná se při jejím poslechu budeme trochu bát. V této pověsti se totiž objeví čert, který si odnesl do pekla studenta, který chtěl žít bez práce a v bohatství. Zbyla po něm jenom díra ve střeše.  Je tam?  To pojedeme zjistit na Karlovo náměstí, kde Faustův dům stojí.

Čerta si nakreslíme, uděláme z vlny a naučíme se o něm básničku. Co kdyby se ve školce objevil s Mikulášem? 

Pak už se budou blížit Vánoce. Budeme poslouchat koledy a některé se naučíme, budeme připravovat dárky, přáníčka a užívat si čekání na Ježíška. S rodiči rozsvítíme stromeček a něco si na dílničkách vyrobíme.

Přijde Ježíšek?

 
Zjednodušit Menu