Košík je prázdný

Celoroční téma

Školní vzdělávací program "Tajemství barevných balonků"

Při tvorbě našeho ŠVP Tajemství barevných balonků jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání děti předškolního věku. Tato pravidla jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách. Při tvorbě ŠVP byl brán zřetel na individuální zvláštnosti dítěte a jeho potřeby a zájmy. ŠVP je rozdělen do 7 integrovaných bloků. Celý svět je barevný a naše balonky také, což vyjadřuje naše školní logo. Každý z integrovaných bloků pomáhá dítěti vytvářet elementární poznatky o světě lidí, zvířat, kultury, přírody i techniky, jenž dítě obklopuje.

Každý integrovaný blok má 3-4 podtémata, která si učitelky mohou na třídách do třídních vzdělávacích plánů  přizpůsobit podle svých potřeb. Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy lze průběžně přizpůsobovat daným tématům.

Integrované bloky

Tajemství žlutého balonku

 • u nás ve školce
 • chci být dobrý kamarád
 • já a moje rodina
 • můj den časové vztahy

Tajemství oranžového balonku

 • příroda čaruje
 • co roste v lese
 • co umí vítr a déšť

Tajemství fialového balonku

 • planeta Země
 • ten umí to, ten zas tohle

Tajemství červeného balonku

 • přišel k nám čert a Mikuláš
 • už voní Vánoce

Tajemství modrého balonku

 • co všechno už vím a co se ještě naučím zápis do ZŠ
 • sněhuláci mají práci
 • jak přezimují zvířátka
 • doktora se nebojíme
 • knihy jsou můj kamarád pohádky

Tajemství zeleného balonku

 • kde jsi jaro, kde jsi
 • hody, hody, doprovody
 • u nás na dvorku

Tajemství růžového balonku

 • přejeme maminkám
 • co vyprávěla kapička
 • co se děje v trávě
 • jedeme na výlet doprava, zoo

Plán je rozpracován podle ročních období, svátků, tradic a běžného života ve školním roce, vychází z nejzákladnějších poznatků o životě kolem nás. Při práci s dětmi se dbá na posloupnost, názornost, kladení mnoha otázek, na které děti samy hledají odpovědi a vysvětlení.

Každá třída vytváří svůj třídní vzdělávací program.

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu