Košík je prázdný

Nástup dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná 4. září. Těšíme se na děti i na vás rodiče. Všichni si přejeme co nejúspěšněji zvládnout nástup dětí do mateřské školy.

  • Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hodin
  • Z provozních důvodů denně, dochází ke slučování dětí do jedné třídy a to v době od 6:30 do 7:30 hodin a od 16:00 do 17:00 hodin. V rámci adaptace dětí je vhodné, alespoň ze začátku školního roku, přivádět děti a vyzvedávat si je z mateřské školy v době od 7:30 do 16:00 hod. 
  • Rodiče mají vstup do šatny dětí, kde budou předávány zaměstnancům školy nebo učitelce mezi šatnou a umývárnou dětí, kde bude zkontrolován zdravotní stav dítěte a dítě si následně pečlivě umyje ruce. Dítě bude stejným způsobem zákonnému zástupci předáno i v odpoledních hodinách. Děti do mateřské školy přivádějte včas! 
  • Škola se uzavírá v 8: 30 hod.
  •  Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
  •  Prosíme, rodiče o důslednou kontrolu zdraví dětí. Sleduje u dětí se zvýšenou pozorností příznaky onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
  •  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzení vystaví pediatr nebo jiní odborný lékař.

Vybavení dítěte do mateřské školy:

  • Prosíme, přizpůsobte oblečení dětí tak, aby bylo vhodné do školky i na zahradu. Oblečení by mělo být jednoduché, rychlé na převlečení. Vhodné je dětem oblečení podepsat.
  • Pitný režim v MŠ je zajištěn během stravování, v případě potřeby si dítě přinese pití v podepsané lahvičce, uložené ve svém podepsaném batůžku. V případě potřeby ji učitelka doplní vodou nebo čajem, podle přání dítěte. 

Podrobné informace Vám poskytneme na třídních schůzkách nebo se na mě můžete obrátit telefonicky a domluvit si osobní schůzku.

Třídní schůzky se uskuteční v jednotlivých třídách 5. 9. 2023 od 17hodin. Prosíme, přijďte bez dětí!

Pokud dojde k nějaké změně, ihned Vás budeme informovat na webových stránkách a na nástěnkách ve třídách. Prosíme, čtěte webové stránky pravidelně.

Všichni zaměstnanci Mateřské školy Jažlovická, Vám i Vašim dětem přeji krásný a spokojený školní rok 2023/ 2024.

                                                                Těšíme se Vás!

                                                                               Vlasáková Eva a kolektiv MŠ

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu