Košík je prázdný

Provoz školky

Provoz MŠ: 6:30 - 17:00
Ředitelka: Eva Zábrodská
Zástupkyně ředitelky: Ivana Pelcová

Učitelky:
1. třída (ŽABIČKY) -           Ivana Linhartová, Marcela Koubková
2. třída (BERUŠKY) -         Simona Goldmannová, Zdenka Vitovská
3. třída (KYTIČKY) -           Eva Vlasáková, Eva Zábrodská, Marcela Kulhavá
4. třída (ŽLUŤÁSCI) -         Ivana Pelcová, Lucie Volfová

Provozní zaměstnanci:

Školnice: Ivana Mikšátková
Uklízečka:
Vedoucí kuchařka: Lenka Šafářová
Kuchařka: Monika Kočová
Vedoucí školní jídelny: Ilona Knápková 

Prázdniny v roce 2019/2020

Podzimní prázdniny: 29.10. - 30.10.2020
Vánoční prázdniny:  23.12. - 3.1.2021
Jarní prázdniny: 22.2. -28.2.2021
Velikonoční prázdniny: 1.4.2021

PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

( od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 )

1. STRAVNÉ

V mateřské škole se dítěti podává přesnídávka, oběd a odpolední svačina.
- děti do 6 let výše stravného na 1 den .............. Kč 42,-- (měsíčně Kč 840,--)
- děti nad 6 let výše stravného na 1 den ............ Kč 46,-- (měsíčně Kč 920,--)
(tzn. děti, které v tomto školním roce dosáhnou 7 let tzn. děti narozené před 31.8.2014)

Odhlašování dítěte:

V případě předem známé nepřítomnosti tuto skutečnost nahlaste paní učitelce na příslušné třídě.
Pokud dítě nelze předem odhlásit, je možno ho odhlásit ještě ten den do 8.00 hodin,

  • na lyfle
  • telefonicky na čísle 272 916 869 

Pokud dítě nelze z důvodu nemoci včas odhlásit, mohou si rodiče stravu
p r v n í  d e n nemoci odebrat do vlastních nádob ve školní kuchyni v 11.30 hodin.

2. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ

V letošním roce byla výše úplaty stanovena na Kč 980,-- za měsíc.
V posledním ročníku MŠ již děti školné NEPLATÍ.
Rovněž děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ lze uhradit:

  • bezhotovostně bankovním převodem na účet MŠ vedený u České spořitelny číslo 76 76 33 89 / 0800
    Platbu stravného a školného zašlete nejpozději do 15. dne v měsíci. Při bezhotovostní platbě uveďte prosím do poznámky JMÉNO DÍTĚTE a TŘÍDU, usnadníte tím identifikaci platby. Pokud to není možné, variabilní symbol k identifikaci platby si vyžádejte u vedoucí ŠJ.
  • hotově v kanceláři ŠJ každou první středu v měsíci od 7.30 do 15.00 hodin Přeplatky na stravném se vrací na účet plátce po skončení zúčtovacího období, které je k 31.12. a k 30.6. V případě, že dítě pokračuje v docházce po skončení zúčtovacího období a jeho přeplatek je pod hranicí Kč 300,-- se tento přeplatek nevrací a zůstává na kontě strávníka do dalšího období. V období letních prázdnin platí stravné a školné JEN děti přihlášené k této docházce.

Platba stravného a školného

se provádí jednou částkou ve výši Kč 1 820,--
v tom stravné Kč 840,--
úplata (školné) Kč 980,--
Děti v posledním ročníku tzv. předškoláčci platí pouze stravné ve výši Kč 840,--
Děti s odkladem školní docházky platí zvýšenou sazbu stravného
ve výši Kč 920,--

Pro případné konzultace s rodiči je vedoucí jídelny přítomna v kanceláři u školní jídelny vždy ve středu od 7.30 do 15.00 hodin.
Ilona Knápková - vedoucí školní jídelny    mobil: 721 885 995

Omluvy dětí:

Omluvu dítěte je možné telefonicky či na lyfle

MŠ Jažlovická  tel: 272 91 68 69

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovní dny od 8:30 12:30 hodin

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nenadálou absenci dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti, na lyfle, telefonicky, nebo osobně.

V případě plánované nepřítomnosti dítěte ve vzdělání (rodinné důvody) je zákonný zástupce povinen oznámit nepřítomnost dítěte škole v časovém předstihu, škole předložit písemnou žádost o uvolnění dítěte.
Třídní učitelky zapisují nepřítomnosti dětí (nemoc dětí, plánované absence) do omluvného listu a rodiče je podepíší.
V případě neomluvené absence dítěte, je ředitel mateřské školy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V případě opakující se neomluvené absence bude tato skutečnost oznámena na OSPOD.

Žádost o uvolnění naleznete ve složce Dokumenty.

Příchod a odchod:
Příchod do MŠ 6:30 - 8:30 hod.
Odchod z MŠ po obědě 12:30 - 13:00 hod., odpoledne 14:45 - 17:00 hod.

Provoz jednotlivých tříd:

1. třída (ŽABIČKY) -         7:30 - 16:30 hod.
2. třída (BERUŠKY) -       6:30 - 17:00 hod.
3. třída (KYTIČKY) -         7:30 - 16:00 hod.
4. třída (ŽLUŤÁSCI) -       7:30 - 16:00 hod.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod pouze po předchozí domluvě s třídní učitelkou.

Harmonogram dne v mateřské škole:

06.30- 07.30 příchod do mateřské školy, scházení dětí v jedné třídě, rozchod do kmenových tříd

Ranní blok

07.30 09.00 individuální rozhovory, spontánní činnosti, volné a námětové hry dětí, tvořivá činnost, osobní hygiena, zdravotně preventivní cvičení, pohybové hry

09.00 09.30 dopolední svačina

Dopolední blok

09.30 12.00 zájmové aktivity dětí, řízené skupinové a frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí podle TVP, pobyt venku

12.00 13.00 oběd, hygiena , příprava na odpolední odpočinek

13.00 14.30 odpolední odpočinek, klidové činnosti dětí, individuální činnosti

14.00 15.00 odpolední svačina

Odpolední blok

15.00 17.00 odpolední zájmové činnosti dětí, nadstandartní zájmové aktivity, odchod dětí domů

Pravidla:

  • rodiče jsou povinni předat dítě osobně v určené třídě zaměstnanci školy a osobně či pověřenou osobou si dítě převzít v odpoledních hodinách od zaměstnance školy.
  • rodiče jsou zodpovědni za to, že dítě, které přichází do mateřské školy je zdrávo a nejeví známky onemocnění, a proto žádáme rodiče u jejichž dětí se projeví příznaky infekčního onemocnění, ale i např. výskyt vší, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili učitelkám či ředitelce v rámci preventivních hygienických opatření v kolektivu celé školy.
  • všechny změny týkající se dětí (změna telefonního čísla, bydliště) rodiče neprodleně oznámí učitelce na své třídě, nejlépe písemnou formou
Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím
Zjednodušit Menu