Košík je prázdný

Hygienická opatření

PŘIJATÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ZAJIŠTĚNÍM OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ V PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, upozorňujeme vás i vaše děti, na tyto pokyny:

Děti si myjí ruce před vstupem do třídy MŠ (ráno) a během dne se dodržuje zvýšená hygiena
Do odvolání nenosí žádné hračky z domova

Pokud jste byli v kontaktu s osobami, které navštívily oblasti zasažené infekcí, nebo jste se sami vrátili z cest, nebo rodinní příslušníci, nahlaste tuto skutečnost na infolinky Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850.
Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin.

Informujte vždy mateřskou školu o nastaveném doporučení hygienické stanice. Neprodleně budeme informovat zřizovatele, abychom společně zabránili případným rizikům ohledně veřejného zdraví.

Provoz školy může být omezen na základě zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď ministerstvem zdravotnictví, nebo krajskou hygienickou stanicí.

Pokud by k takovému opatření došlo, budete informováni na webových stránkách školy, a nástěnkách obou budov mateřské školy.
Náhradní péče o děti se po dobu protiepidemiologických opatření nezajišťuje.


V Praze, dne 6.3.2020       Eva Zábrodská
                                           ředitelka školy

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 
Zjednodušit Menu