Košík je prázdný

Nástup do mateřské školy od 1.září

Vážení rodiče,

blíží se nám 1. září a tím i nástup dětí do mateřské školy. Těšíme se na děti i na vás rodiče. Všichni si přejeme co nejúspěšněji zvládnout nástup dětí do mateřské školy.

 •  Provozní doba mateřské školy bude zachována v běžném režimu 6:30 17:00 hodin
 •  Z provozních důvodů musí denně, na nezbytně dlouhou dobu, docházet ke slučování dětí do jedné třídy a to v době od 6:30 do 7:30 hodin a od 16:00 do 17:00 hodin. V rámci adaptace dětí je vhodné, alespoň ze začátku školního roku, přivádět děti a vyzvedávat si je z mateřské školy v době od 7:30 do 16:00 hod. Děti tak budou po celý den ve své kmenové třídě a nebudou se setkávat s ostatními dětmi z jiných tříd. Pokud bude během roku nutné z provozních důvodů spojit třídy, budou spojeny: 1. skupiny - Žabičky a Kytičky, 2. skupina - Berušky a Žluťásci
 •  U vstupu do budovy bude umístěna desinfekce na ruce, kterou musí rodiče při vstupu do budovy použít.
 •  Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude částečně omezen. Rodiče budou mít vstup pouze do šatny dětí. Děti budou předávány zaměstnancům školy nebo učitelce mezi šatnou a umývárnou dětí, kde bude zkontrolován zdravotní stav dítěte a dítě si následně pečlivě umyje ruce. Dítě bude stejným způsobem zákonnému zástupci předáno i v odpoledních hodinách. Děti do mateřské školy přivádějte včas, škola se uzavírá v 8: 30 hod.
 •  Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 •  Prosíme, rodiče o důslednou kontrolu zdraví dětí. Sleduje u dětí se zvýšenou pozorností příznaky onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 •  Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy dítě není vpuštěno do budovy školy;
 •  Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;
 •  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzení vystaví pediatr nebo jiní odborný lékař.

Vybavení dítěte do mateřské školy:

 • Prosíme, přizpůsobte oblečení dětí tak, aby bylo vhodné do školky i na zahradu. Oblečení by mělo být jednoduché, rychlé na převlečení. Vhodné je dětem oblečení podepsat.
 • Pitný režim v MŠ je zajištěn během stravování, v případě potřeby si dítě přinese pití v podepsané lahvičce, uložené ve svém podepsaném batůžku. V případě potřeby ji učitelka doplní vodou nebo čajem, podle přání dítěte. 
 •  V současné době je do MŠ zákaz nosit  hračky  a vlastní jídlo.

Podrobné informace Vám poskytneme na třídních schůzkách nebo se na mě můžete obrátit telefonicky a domluvit si osobní schůzku.

Třídní schůzky se uskuteční v jednotlivých třídách v pondělí 6. 9. 2022 od  17hodin. Prosíme, přijďte bez dětí!

Vážení rodiče, pokud dojde k nějaké změně, ihned Vás budeme informovat na webových stránkách a na nástěnkách ve třídách. Prosíme, čtěte webové stránky pravidelně.

Všichni zaměstnanci Mateřské školy Jažlovická, Vám i Vašim dětem přeji krásný a spokojený školní rok 2022/ 2023.

                                                                Těšíme se Vás!

                                                                               Vlasáková Eva a kolektiv MŠ

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu