Košík je prázdný

Zajímavosti pro rodiče

SPOLUPRACUJEME

Mgr. Ryšánková - psycholog
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA pro Prahu 11 a 12
Praha 11, Kupeckého 576/17, Praha 4 - Háje,
tel. 272 942 004, 272 918 682
E-mail: sklenarova@ppp11a12.cz,

MGR. ZUZANA PŮSTOVÁ - logoped
Tererova 4 / 1355
Praha 11, 149 00
Telefon: +420 272 931 055
E-mail: zuzana.pust@seznam.cz
Specializace: Klinická logopedie
Další pacienti: ano
Vady a poruchy řeči, hlasu a sluchu u dětí a dospělých.

Ordinační hodiny
Pondělí 7:30 - 18:00
Úterý 7:30 - 18:00
Středa 7:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 7:00 - 13:00
Na základě objednání.

Podpora logopedické prevence v mateřské škole - Klokanův kufr

Naše mateřská škola obdržela z  rozvojového programu Podpora logopedická prevence v předškolním vzdělávání 50 tisíc korun na vybavení školy pomůckami potřebnými k rozvoji logopedické prevence v MŠ. V rámci grantu byly proškoleny 2 paní učitelky, takže v příštím školním roce bude na každé třídě pracovat 1 učitelka se vzděláním logopedického asistenta. Cílenou logopedickou prevencí chceme dosáhnout toho, aby děti měly usnadněný vstup jak do základní školy, tak i do života. Oblast řeči ovlivňuje nejen vzdělání, ale i navazování vztahů, pracovní příležitosti a sebehodnocení.

Součástí grantu byl i nákup metodické pomůcky Klokanův kufr. S její pomocí budeme aktivně rozvíjet u dětí sluchové vnímání, zrakové vnímání a paměť ,řeč, základní matematické představy, orientaci v čase i v prostoru a také grafomotoriku.

Jak dítěti usnadnit vstup do MŠ

Nástup do mateřské školy je pro dítě velkou životní změnou.  Jeho maminka už nebude na blízku 24 hodin, ke slovu přijde jiný režim dne, kladeny na něj budou větší nároky. Proto by si měli být rodiče jistí, že pobyt ve školce dítě zvládne, a co nejvíce se snažit mu vstup do mateřské školy usnadnit tím, že ho na MŠ dobře připraví. Dítě, které se o sebe postará a domluví se, se lépe  zapojuje do kolektivu.

Jak dítě správně připravit

 • motivovat dítě hezkým povídáním o školce (nikdy ho nestrašit Počkej, ve školce ti nikdo nepomůže! Paní učitelka tě naučí poslouchat! atp.)
 • zvykat dítě na krátké odloučení od rodičů (babička, dědeček, teta)
 • poskytnout šanci setkávat se s vrstevníky (na hřišti, na procházce)
 • naučit dítě: znát své jméno
 • hovořit v jednoduchých větách
 • obléknout se a svléknout, obout a zout
 • poznat si své oblečení
 • samostatně jíst (lžící) a pít (z hrnečku), u jídla sedět
 • umýt si ruce, utřít se do ručníku
 • používat záchod, pleny do školky nepatří
 • vysmrkat se
 • bezpečně chodit po schodech
 • uklízet po sobě hračky
 • reagovat a uposlechnout slovní pokyn dospělého

Jak ulehčit dítěti začátek

 • informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či jiné omezení
 • zpočátku dítě nechávejte ve školce jen krátce, dobu postupně prodlužujte
 • oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně (lépe si je pozná)
 • přibalte mu oblíbenou hračku
 • neprodlužujte loučení, rychle odejděte
 • buďte důslední (když už se jednou rozhodnete, že dítě půjde do MŠ, nenechte se přemluvit a trvejte na svém rozhodnutí)
 • vždy splňte slib, který dítěti ráno dáte (Přijdu po obědě.)
 • nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • nepřiznávejte, že je Vám také smutno
 • dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte

Co dítě v MŠ potřebuje

 • převlečení na zahradu (dle počasí)
 • náhradní prádlo dle věku dítěte (kalhotky/slipy, ponožky, tričko, punčocháče)
 • bačkorky podepsané (pantofle nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů)
 • pyžamo podepsané

20 vzkazů dítěte

 1. Nerozmazlujte mě Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.
 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději - cítím se pak bezpečněji.
 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na Vás, že je včas odhalíte.
 4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.
 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
 7. Nenechávejte se příliš vyvést z míry, když vám řeknu, že vás nemám rád. Nejste to vy koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.
 8. Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
 10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že jsem hluchý a budu dělat mrtvého brouka.
 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
 12. Nezapomínejte, že se vždy nedokážu vyjádřit, tak jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný, nebývá mi rozumět.
 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
 14. Nebuďte nedůslední To mě úplně mate.
 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci.
 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.
 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává vřelejší.
 19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké se mnou držet krok, ale prosím snažte se.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Více zde: http://www.zsdobre.cz/pro-budouci-prvnacky/

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Zajímavé odkazy pro rodiče

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu