Košík je prázdný

6. 4. - 9. 4. Hrajeme si se zvířátky

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ > PŘEDŠKOLÁCI > 6. 4. - 9. 4. Hrajeme si se zvířátky

HRAJEME SI SE ZVÍŘÁTKY

Pohádka O kohoutkovi a slepičce s úkoly

Děti, zkuste najít správné zvířátko.

Přirovnejte:
Mlaská u jídla jako...              kůň
Chodí zmoklá jako...              kočka
Drápe jako...                         prasátko
Ten je silný jako...                 slepice

Logopedická chvilka

- vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně

868.jpg

Zdrobněliny, tvoříme věty a slova s názvy zvířat vytleskáme:


Toník má doma velkého psa a já mám doma malého pejska.
slepice..........slepička
kočka
koza
kráva
ovce.

Rýmování - doplň slova, tak aby vznikl rým.


Pejsek ......... do daleka            štěká
Kráva ........., až to hučí            bučí
Slípka ......... na sedláka           kdáká....
Ovce .......... ovčí řečí
Kozlík ........., že je větší,
Kočka ........., sova ......
Prase ........., jen to kvičí
Oslík .......... na oslíka

Zacvič si se zvířátky

- pohybovat se koordinovaně a jistě

869.jpg

Zazpívej si písničku.

- vyjadřovat se zpěvem

Krávy, Krávy

Můžeš si kravičku vytvořit

873.jpg 874.jpg

Vylušti křížovku

283.jpg

Malá pohádka o zvířátkách ze statku.

- soustředěně poslouchat pohádku

Jsme veselá zvířátka, máme malá mláďátka.
Pojďte si hrát, milé děti, pohádka k vám právě letí.
Já jsem máma kravička, pro všechny mám dost mlíčka. Moje malé telátko doroste mě zakrátko.
Já ovečka máma jsem, s jehňátky se napasem. Z naší ostříhané vlny pletou dětem mámy svetry.
Já jsem bílá kachnička, čeřím vlny rybníčka. Se žlutými kachňátky, poplujem tam a nazpátky.
Já, kropenatá slepička, snesu bílá vajíčka. Má vylíhlá mláďátka jsou roztomilá kuřátka.
Já jsem kobylka hnědá, můj pán mě osedlá. Povozím ho po lese, hříbě hlavou zatřese.
Já jsem velký pejsek Rek, na zlé lidi mívám vztek. Hlídám statek velmi rád, jsem zvířátek kamarád.

Vytvoř si zvířátko z pohádky, které máš nejraději.

- tvořivě využívat materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály

275.jpg

276.jpg

277.jpg

278.jpg

279.jpg

280.jpg

281.jpg

282.jpg

291.jpg

284.jpg

292.jpg

286.jpg

287.jpg

288.jpg

289.jpg

290.jpg

 Vesnice zvířátek 

- úkol - najdi a vybarvi zvířátko, které se jmenuje Pepa....návod tam rodiče mají 

- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

864.jpg

Vybarvi obrázek

- upřednostňovat užívání pravé pravé či levé ruky při kreslení

863.jpg

Zopakuj si zvířátka a jejich mláďátka

872.jpg 871.jpg 870.jpg

Teď, když už vše víš, spoj správně maminku a mládě, pojmenuj jak se jmenuje maminka a jak mládě

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života

862.jpg

Pojmenuj jak se nazývá bydlení zvířátek - stáj, chlívek, kurník.....

- správně určujte a pojmenovávejte věci a jevy ve svém okolí

861.jpg

Vrabec- procvičení grafomotoriky 

- pracujeme zleva doprava, správný úchop tužky

865.jpg

Doplň obrázkové Sudoku. Dokresli zvířátka tak, aby se v žádném sloupečku ani řádku žádné neopakovalo.

875.jpg

Víš, čím se které zvířátko živí?

876.jpg

Vybarvi šipky směřující vlevo, vpravo, nahoru a dolů barvami podle předlohy. Označ počtem puntíků, kolik je kterých šipek.

877.jpg

Najdeš úplně stejnou kočičku, jako je pod obrázky v rámečku? Zakroužkuj ji!

878.jpg

Další aktivity a pracovní listy

Pracovní list na zrakovou orientaci, pracuj podle zadaných instrukcí

Pracovní list na poznávání, pojmenování geometrických tvarů, zraková orientace, procvičování barev, pracuj dle instrukcí

 
Zjednodušit Menu